Kabinet botst met D66 en PvdA over Schiphol

DEN HAAG, 13 JUNI. Het kabinet is in aanvaring gekomen met de fracties van PvdA en D66, die verdere groei van Schiphol willen beperken. Gisteravond, aan het slot van het debat over de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan, bleek minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) eerst ruggespraak met het kabinet te willen, alvorens op een aantal groei-beperkende moties in te gaan.

Eerder al had Jorritsma gezegd dat Schiphol volgens haar geen 'mainport' kan worden, als niet meer dan 10.000 woningen ernstige geluidshinder mogen ondervinden. Een motie van die strekking werd ingediend door D66 en mede-ondertekend door PvdA en GroenLinks.

SGP, RPF en SP steunen de motie, evenals een nog onbekend deel van de ouderenfracties. Het GPV aarzelt nog. Daarmee lijkt de motie af te stevenen op een meerderheid. Op een vraag van CDA-woordvoerder Van Rooy of bij aanname van de motie de mainport-doelstelling van 40 miljoen passagiers in gevaar komt, zei Jorritsma dat de motie hier inderdaad “haaks op lijkt te staan”.

CDA en VVD spraken zich gisteren uit voor een nieuwe norm, van 10.900 woningen, die aansluit bij recente berekeningen voor geluidshinder. Schiphol meent dat met die norm de mainport-doelstelling nog net kan worden gehaald, maar met 10.000 niet. De PvdA diende een motie in die de groei wil beperken tot 40 miljoen passagiers per jaar, evenals een motie om het (strenge) nachtregime met een uur te verlengen. Van deze moties lijkt in ieder geval de eerste vooralsnog minder breed gesteund.

Het debat van gisteren spitste zich toe op de groei van Schiphol na 2015. Over het opvangen van de huidige groei door het aanleggen van een vijfde baan waren de coalitiepartners PvdA, VVD en D66 het eens, daarin gesteund door het CDA. Alleen de PvdA twijfelde daarbij tussen een parallelle baan (5P in jargon) en een gedraaide baan (5G).

PvdA-woordvoerder Van Gijzel verdedigde zijn aarzeling tussen 5P en 5G gisteren door te stellen dat het hem ging “om het doel, niet om het middel”. In de Kamer zetten alleen nog GroenLinks, de SP en de kleine christelijke partijen vraagtekens bij de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan. De Tweede Kamer praat volgende week verder over Schiphol. Dan wordt ook over de moties gestemd.

PvdA, D66, GroenLinks en SGP willen het voorgenomen nachtregime (van 23.00 tot 7.00 uur slechts één landings- en één startbaan in gebruik) in de wet opnemen. Het kabinet acht een afspraak met Schiphol voldoende.