Justitie doet onderzoek naar handleiding voor plegen van zelfmoord

DEN HAAG, 13 JUNI. Het openbaar ministerie zal informatie inwinnen over de handelwijze van de stichting De Einder. De humanistische stichting bracht onlangs een handleiding uit waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe iemand zelfmoord kan plegen.

Het Tweede-Kamerlid Van der Burg (CDA) heeft de ministers Sorgdrager (justitie) en Borst (volksgezondheid) inmiddels gevraagd de handleiding te verbieden. Volgens een woordvoerder van het OM kan de brochure zelf niet worden verboden. Hulp bieden bij zelfdoding is strafbaar. Het openbaar ministerie kan derhalve pas optreden als er sprake is van een concreet sterfgeval.

De secretaris van De Einder, J. Hilarius, verklaarde vorige week dat hij enkele keren aanwezig is geweest bij een zelfdoding. Die uitspraak heeft bij het OM vragen opgeroepen over de mogelijke hulp die hij of andere medewerkers van de stichting daarbij hebben geboden.

De stichting beschrijft in de brochure een methode waarbij de betrokkene overlijdt door verstikking. Aangeraden wordt een flinke hoeveelheid slaappillen of kalmeringsmiddelen (“dertig stuks”) in te nemen om “snel” in “een vaste slaap te geraken”. Vlak na het innemen van de middelen moet de de betrokkene een plastic zak over het hoofd trekken en vastmaken met elastiek. Hilarius, die vindt dat personen die zelfmoord willen plegen vaak niet serieus worden genomen, ontvouwde twee jaar geleden al eens plannen om een hotel beginnen waarin zij praktisch zouden worden begeleid bij hun zelfmoord. Hij zette dat plan niet door.

M. Cornelisse van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) zegt het “met grote delen van het boekje” eens te zijn. “Voor mensen die om goede redenen kiezen voor de dood moeten meer mogelijkheden komen om op een vredige manier te sterven.” De NVVE vindt de praktische informatie die De Einder verschaft echter “onjuist”. Zo wordt gesuggereerd dat de methode met de plastic zak “zeker” is. Volgens de NVVE bestaat die zekerheid niet. “Wij krijgen zeer regelmatig meldingen dat deze methode mislukt”, zegt Cornelisse. “Iemand die nog niet in slaap is op het moment dat er zuurstofgebrek ontstaat reageert instinctief en trekt de zak weg.”

Verder vindt de NVVE dat de handleiding onvolledig is. Zo wordt geen rekening gehouden met personen die bij de zelfdoding aanwezig zijn. Cornelisse: “In elk geval had moeten worden vermeld dat overlijden via de plastic-zakmethode voor iemand die erbij aanwezig is een bijzonder akelige ervaring kan zijn. Het zuurstofgebrek maakt dat de persoon het gedurende langere tijd zeer benauwd heeft. Zo'n worsteling met een dierbaar persoon is een zeer traumatische ervaring die nooit meer uit de herinnering te wissen is.”