Italiaanse tv schrapt slot 'Dood op verzoek'

ROME, 13 JUNI. Na een half jaar aarzelen en een paar keer uitstel op het laatste moment, is in Italië gisteren de Ikon-documentaire 'Dood op verzoek' over euthanasie uitgezonden. Maar de beelden aan het einde, van de dodelijke injectie, zijn weggelaten.

“Het doodgaan te laten zien leek me een zinloze lading dramatiek”, zei Giovanni Minoli, hoofdredacteur van het actualiteitenprogramma Mixer, uitgezonden door de staatsomroep Rai. “Het debat had die scène niet nodig.” Waarschijnlijk heeft de felle kritiek vanuit het Vaticaan op de “cultuur van de dood” in Nederland mede een rol gespeeld in dit besluit.

Minoli was aanvankelijk van plan een studiodebat rondom het programma te organiseren, maar zag daarvan af om de discussie geserreerd te houden. De uitzending werd vergezeld van het vooraf opgenomen commentaar van vier prominente Italianen, die de documentaire wel in zijn geheel hebben gezien.

De meningen van Minoli's gesprekspartners waren verdeeld. Eugenio Scalfari, hoofdredacteur van het linkse dagblad La Repubblica, prees het “buitengewoon hoge niveau” van de documentaire. Hij zette wel enkele vraagtekens bij de controle op de geestelijke gesteldheid van mensen die euthanasie vragen, maar was in het algemeen positief over het Nederlandse beleid zoals dat uit de documentaire naar voren kwam. Stefano Rodotà, parlementslid van de Democratische Partij van Links, had geen voorbehoud. “Iedereen heeft een onvervreemdbaar recht om te besluiten over zijn eigen dood.”

De essayist Furio Colombo was het daar niet mee eens. Hij waarschuwde voor “de bureaucratisering van de dood”. “De eerste tien keer gaat alles heel plechtig, na honderd keer wordt het gewoon, en bij de duizendste keer zetten mensen alleen nog maar een stempel”, zei Colombo.

Kardinaal Ersilio Tonino uit Ravenna kwam met een keiharde veroordeling. Niemand heeft ooit het recht om een leven te vernietigen, zei hij. “Een mens kan niet over het leven beschikken, ook niet over zijn eigen leven. Het wordt hem gegeven.”

In de kranten van vanmorgen krijgt 'Dood op verzoek' weinig aandacht. De Corriere della Sera schrijft dat euthanasie ook in Italië al vaak voorkomt, alleen wordt er weinig over gesproken. Een redactielid van de Osservatore Romano liet weten dat deze Vaticaanse krant waarschijnlijk morgen met een commentaar komt.

Geluiden dat de documentaire niet uitgezonden had moeten worden, waren er bijna niet. Ook de essayist Colombo zei dat 'Dood op verzoek' kan helpen bij de discussie in Italië over euthanasie. “Want tegenover leven en dood zijn we allemaal analfabeten.”

    • Marc Leijendekker