Foto

Foto: AMSTERDAM - Econoom J. Pen buigt zich in de burelen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over het eerste exemplaar van het boek 'Welfare Economics and the theory of economic policy', waarin het verzamelde werk van de vorig jaar overleden Nederlandse econoom Pieter Hennipman is ondergebracht. Het werk van Hennipman, volgens de Amsterdamse econoom en oud-pupil A. Heertje “de meest ondergewaardeerde Nederlandse econoom”, spitst zich toe op de welvaartseconomie. De publicatie van de Engelse vertaling is een initiatief van Hennipmans oud-studenten. (Foto Jorgen Krielen)