Catalanen dreigen steun aan González op te zeggen

MADRID, 13 JUNI. De minderheidsregering van premier Felipe González heeft een maand de tijd gekregen om zich te verzekeren van de steun van de Catalaanse nationalistische partijcombinatie Convergència i Unió (CiU).

De regering wil een wetsvoorstel in het parlement brengen dat de strafbaarheid van abortus schrapt. De katholieke partij UDC, die samen met de nationalistische CDC de combinatie CiU vormt, verklaarde afgelopen zaterdag bij monde van haar partijleider Josep Antoni Duran Leida dat zij tegen het wetsvoorstel zal stemmen. Het wetsvoorstel gaat in tegen de standpunten van de katholieke kerk waar de CDC zich onvoorwaardelijk aan verbindt. De CDC verklaarde daarnaast ook haar verdere steun aan de regering van González stop te zetten als het wetsvoorstel door het parlement behandeld wordt.

De kwestie vormt een lastig probleem voor de leider van de nationalistische CDC, de Catalaanse regio-president Jordi Pujol. Pujol verklaarde de afgelopen weken bij herhaling dat de regering van González in ieder geval dit jaar nog op de steun van de CiU kan rekenen, in ruil voor een verdere overdracht van bevoegdheden aan de Catalaanse regio en een aantal maatregelen ter sanering van de economie. De Catalaanse nationalisten willen geen regeringscrisis gedurende het voorzitterschap van Spanje van de Europese Unie, in de tweede helft van dit jaar.

De onverzettelijke houding van Pujols katholieke coalitiegenoten binnen de CiU dreigt die toezegging in gevaar te brengen. De regering op haar beurt heeft verklaard dat het wetsvoorstel over abortus geen deel uitmaakt van de afspraken met de CiU en dat de wet deze maand zonder verder uitstel ingediend zal worden.

De zaak wordt verder gecompliceerd doordat de Catalaanse president overweegt de regioverkiezingen in Catalonië te vervroegen van maart volgend jaar naar dit najaar. Pujol wil uit electorale overwegingen onder geen beding de nationale Spaanse verkiezingen laten samenvallen met de Catalaanse regioverkiezingen. Hoewel de Catalaanse nationalisten de regering González tot dusver in het zadel hielden, probeert de partij altijd de nodige afstand te houden tot het kabinetsbeleid. Bij de gemeentelijke verkiezingen twee weken gelden, waarbij de sociaal-democratische partij van González een zware nederlaag leed, moest de CiU echter eveneens een verlies incasseren.