België verontwaardigd over Frans uitstel Schengen

BRUSSEL, 13 JUNI. De Belgische regering heeft verontwaardigd gereageerd op het Franse voorstel om het opheffen van de grenscontroles tussen zeven Europese landen op te schorten.

“Onzinnig”, noemt aftredend minister van binnenlandse zaken Johan Vande Lanotte de wens van zijn collega Jean-Louis Debré om het slechten van de grenzen met een half jaar uit te stellen. België is momenteel voorzitter van het comité van zeven Europese landen die in het zogeheten Schengenakkoord zijn overeengekomen per 1 juli de grenscontroles definitief op te heffen.

Volgens Vande Lanotte kan de uitlating van Debré ingegeven zijn door verkiezingsrethoriek. “We stellen vast telkens als er verkiezingen in zicht zijn, dat men eventjes Schengen oprakelt en daarna dat weer terugtrekt”, aldus Vande Lanotte. “Dus ik hoop dat we na zondag weer kunnen praten met de Franse overheid als een gewoon denkende overheid. Niet als een overheid die opgejaagd is.” Zondag vindt in Franrkijk de tweede ronde van gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Op 29 juni komen de ministers uit de Schengen-landen in Brussel bijeen om de overgangsperiode van de afgelopen drie maanden te evalueren. Een eventueel besluit om die proeftijd te verlengen, kan alleen unaniem genomen worden. Wel kan één land met het beroep op een noodsituatie zijn grenzen sluiten. De Belgische minister van Europese zaken, Robert Urbain, zei gisteren na overleg met zijn Franse collega Michel Barnier, geen informatie te hebben dat de uitlating van Debré het officiële standpunt is van de nieuwe Franse regering. Volgens België is er geen reden om niet vast te houden aan 1 juli. De ministers uit de Schengen-landen krijgen eind deze maand een rapport voorgelegd van het Belgisch voorzitterschap, waarin de drie maanden open grenzen zijn geëvalueerd. Het rapport is over het algemeen positief. De politiesamenwerking verloopt goed en met behulp van het Schengen Informatie Systeem (SIS) zijn inmiddels aanhoudingen verricht. Maar het rapport signaleert ook een aantal problemen. Bij de vorige bijeenkomst van de Schengen-ministers, eind april, is al besloten dat Schiphol tot 15 december de paspoortcontrole weer invoert. Ook de vliegvelden van Marseille en Nice waren aanvankelijk niet klaar voor Schengen, maar die zullen deze zomer gereed zijn.

De afgelopen drie maanden is ook een hooglopend conflict gerezen tussen Frankrijk en België over de achtervolging op Frans grondgebied. Volgens het Schengenakkoord hebben de verdragspartners recht op grensoverschrijdende achtervolging, maar Frankrijk heeft dit steeds geweigerd met beroep op een wet die nog moet worden goedgekeurd door het parlement. Dit weekeinde werd de Belgische politie nog de achtervolging verboden van een personenwagen die met 170 kilometer per uur door de grensplaatsje Rekkem reed. “Door de weigering beschermt Frankrijk de facto de drugshandelaars”, meent Vande Lanotte. Ook Duitsland heeft kritiek geuit op Frankrijk wegens het verbod op achtervolging. Frankrijk heeft eerder toegezegd dat de wet per 1 juli zal zijn aangepast.

Verder zijn er problemen gerezen met de harmonisering van de visa en hebben de extra controles aan de buitengrenzen geleid tot extreem lange wachttijden aan de Duits-Poolse grens. De overige problemen zijn vrijwel verholpen, aldus een medewerker van de Belgische minister Urbain. “Schengen functioneert. Voor zover we weten is er geen enkele reden om de inwerking treding uit te stellen. Ik zou niet weten waar we nu nog zes maanden voor nodig hebben.”

    • Birgit Donker