Amsterdam krimpt na groei van tien jaar

AMSTERDAM, 13 JUNI. Het aantal inwoners van Amsterdam is in 1994 voor het eerst in tien jaar afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Onderzoek en Statistiek. Per 1 januari 1994 woonden nog 724.000 mensen in de hoofdstad, dit jaar waren dat er 722.000.

De daling is vooral toe te schrijven aan de afname van de buitenlandse migratie. In 1993 vestigden zo'n 20.000 mensen uit het buitenland zich in Amsterdam, een jaar later waren dat er 15.000. Daarbij komt dat van sommige bevolkingsgroepen het aantal daadwerkelijk terugloopt.

Zo is het aantal Turkse inwoners van de stad afgenomen met 639 personen. Ook het aantal Marokkanen is gedaald. In 1993 kwamen er per saldo nog 824 bij, het afgelopen jaar vertrokken er per saldo 69.

Het rapport noemt als mogelijke oorzaken het scherpere toelatingsbeleid en de identificatieplicht op het werk, die de komst van illegalen zou kunnen afschrikken. Wie in Nederland in aanmerking wil komen voor een verblijfsvergunning, moet in het land van herkomst een 'machtiging tot verblijf aanvragen'. Die maatregel 'filtert' de toeloop van buitenlanders.

Een andere mogelijkheid is dat 'opschoonacties' bij het Bevolkingsregister de vertrekstatistiek hebben beïnvloed. Daar is met de invoering van een nieuw computersysteem het register gezuiverd van mensen die nog wel in Amsterdam stonden ingeschreven, maar hier niet meer woonden.

In heel Nederland valt dezelfde tendens waar te nemen, aldus een van de onderzoekers, drs. M. Janssen, al heeft dat niet tot een nationale daling van het aantal buitenlanders geleid. Alleen de eerder voorspelde groei blijft uit.

Ook al zijn de eerstgenoemde mogelijke oorzaken structureel van aard, toch veronderstellen de onderzoekers dat het vooral een tijdelijk 'schokeffect' op de migratiestroom is. In dat geval zou de vestiging in Amsterdam snel weer kunnen toenemen. Janssen denkt wel dat de bevolkingsprojectie voor Amsterdam “fors” moet worden bijgesteld. In plaats van de voorspelde 850.000 zal de stad in 2015 ongeveer 820.000 inwoners hebben.

De groei zit voornamelijk in het aantal 13- tot 17-jarigen. In Amsterdam daalt al geruime tijd het aantal 65-plussers. Die tendens zal zich voortzetten tot 2011. Die ontwikkeling gaat tegen de landelijke trend van vergrijzing in.