Vietnam ontvangt premier met wuifboeketten; Warm welkom voor 'Vi-lem Coc'

HANOI, 12 JUNI. De atmosfeer onder Nederlandse zakenlieden in de grote ontvangstzaal van het presidentieel paleis in Hanoi vanochtend leek nog het meest op die van een eindexamenklas. Er zijn klasgenoten die niets te vrezen hebben. Zo drentelt ABN Amro-topman M.J. Drabbe, gesecondeerd door zijn lokale filiaaldirecteuren, opgewekt heen en weer over de polsdikke tapijten. Onder de vertegenwoordigers van het aannemersconcern Vermeer uit Hoofddorp is de stemming eveneens opperbest. Zij hebben de buit dan ook al binnen.

Rond de natuurstenen pilaster waar Fokkerdirecteur A. Neeven tegenaan geleund staat, hangt echter de nerveuze spanning van de leerling die weet dat het een vijfje is, maar die hoopt op een zes-min.

En degene die dat uitmaakt is premier Wim Kok, in een belendende zaal in onderhandeling met zijn Vietnamese ambtgenoot Vo Van Kiet. Vanochtend begon officieel het tweedaagse bezoek van de Nederlandse minister-president aan Vietnam. Woensdag zal hij doorreizen naar China.

De belangen voor de Nederlandse vliegtuigbouwer bij deze mogelijke deal zijn niet onbelangrijk. In eerste instantie zou het gaan om de verkoop van twee Fokker-70 toestellen. Maar uiteindelijk zou Fokker een goede kans maken de hele vijftien vliegtuigen sterke vloot van Vietnam Airlines te vervangen voor het jaar 2000.

Voor het begin van de gesprekken vanochtend wordt duidelijk dat de Vietnamese regering de hoge buitenlandse gast met alle eer wil ontvangen. In de tuin voor het paleis, dat oorspronkelijk werd gebouwd voor de Franse gouverneur, speelt een in het wit gestoken militaire kapel het Wilhelmus en het Vietnamese volkslied. Vorige week nog werd de Nederlandse ambassade gebeld met de vraag of het klopte dat het Nederlands volkslied zo kort was. Vastgesteld werd dat men het Wilhelmus had omgebouwd tot een fikse mars.

bpPremier Kok en zijn echtgenote arriveren vanochtend in zwarte limousines bij het paleis. Bij de rit door Hanoi zijn zij overal welkom geheten door grote rode spandoeken die 'de heer Willem Kok', in het Vietnamees: 'Vi-lem Coc', hartelijk welkom heten. Voor de gelegenheid heeft de Vietnamese regering ook een erewacht, het gehele corps diplomatique en fraaie jongedames met wuifboeketten opgesteld in de met rode lopers doorsneden palmentuin.

xpKok wordt vergezeld door een uitgebreid gezelschap van zogenoemde decision makers van het internationale Nederlandse bedrijfsleven. En zo komt het dat de timmermanszoon uit Bergambacht, de voormalige vakbondsleider en leider van de PvdA, vanochtend sterke overeenkomsten vertoont met de aanvoerder van een zeventiende-eeuws Amsterdams handelsgezantschap. In de wandelgangen en tijdens de diners, ontvangsten en lunches die het bezoek omgeven, melden Nederlandse regeringsvertegenwoordigers dat deze nadruk op de economie onderdeel is van de vernieuwing van het buitenlands beleid. “In mijn tijd was het adagium: on ne parle pas de fromage, maar dat is allang niet meer zo”, zegt een diplomaat.

Het ministerie van economisch zaken, dat verantwoordelijk is voor de coordinatie van de parallelle handelsmissie, meldt dat “civiele en politieke rechten van Vietnamese burgers nog steeds worden geschonden door onzuivere vermenging van juridische en politieke praktijken. Tegen politieke en religieuze dissidenten wordt hard opgetreden”. Maar die kwestie is vanochtend niet aan de orde. Politieke vraagstukken worden aangesneden tijdens het onderhoud later vandaag met de Vietnamese minister Nguyen Manh Cam (buitenlandse zaken). Daar zou ook de terugname-overeenkomst getekend worden tussen Nederland en Vietnam over de driehonderd Vietnamezen die drie jaar geleden vanuit Tsjechie naar Nederland vluchtten. Zij willen niet terug naar eigen land omdat zij daar vervolging vrezen. Overigens kende de Nederlandse rechter onlangs in een van deze gevallen op humanitaire gronden een verblijfsvergunning toe in verband met de lange duur van de asielprocedure.

Na een bijna twee uur durend palaver achter gesloten deuren komen Vo Van Kiet en zijn ambtenoot Kok onder het geflits van perscamera's weer tevoorschijn om contracten te ondertekenen onder het oog van een omvangrijke buste van de Vietnamese vader des vaderlands Ho Chi Minh. Het betreft een intentieverklaring om een raamwerkovereenkomst inzake een reguliere ontwikkelingssamenwerkingsrelatie aan te gaan. Een dergelijk raamwerk wordt nodig gevonden vanwege de toegenomen financiele steun van Nederland aan Vietnam. Deze bedroeg in de jaren tussen 1991 en 1994 90 miljoen dollar. Contracten leggen ook de schenking vast van 4,5 miljoen gulden van de Nederlandse overheid aan het Wereldnatuurfonds ter bescherming van het niet lang geleden ontdekte Vu Quang-hert. Zestien miljoen gulden ontwikkelingsgeld gaat voorts naar de aanleg van twee waterleidingsystemen in de Mekong Delta in het zuiden van Vietnam, waartoe premier Kok vanochtend ook een leningovereenkomst tekende.

Dit project wordt uitgevoerd door de Hoofddorpse aannemer Vermeer. In die hoek kunnen vanochtend dan ook enthousiast klinkende champagneglazen gehoord worden. Net als in de hoek waar de ABN Amro-bankiers de ondertekening van een exportkredietovereenkomst vieren.

Maar de hoofdschotel, de Fokker-deal, blijft uit. Pessimisten liepen de hele ochtend al te mopperen op de 'Fransen' die de Nederlandse vliegtuigbouwer met hun Airbus de wind uit de zeilen nemen. Terwijl de champagne elders vloeit, wisselen Fokker-man Neeven en J.G. Kroon, van de raad van bestuur van Fokker, informatie uit met VNO-NCW-voorzitter A. Rinnooy Kan en een topambtenaar van het ministerie van verkeer en waterstaat. Neeven zegt later dat hij wel optimistisch is maar concrete resultaten kunnen niet gemeld worden. “Er moet nog wat gebeuren,” zegt hij. Wat dat is, kan niemand zeggen.

    • Frank Vermeulen