v.d. Broek: niet eens met kritiek Lord Owen

ROTTERDAM, 12 JUNI. Europees Commissaris H. van den Broek (buitenlands beleid) verwerpt de kritiek van EU-bemiddelaar Lord Owen dat Nederland een belangrijke rol heeft gespeeld bij de afwijzing van het Vance-Owen-vredesplan voor Bosnië. Owen had dit afgelopen zaterdag gezegd in een vraaggesprek met deze krant. Van den Broek liet vanochtend vanuit Luxemburg, waar de EU-ministers van buitenlandse zaken vergaderden, via zijn woordvoerder weten “zich de rol van Nederland zo niet te herinneren”.

Owen zei in het vraaggesprek ook dat Van den Broek inzake Bosnië soms als minister van buitenlandse zaken niet werd gesteund door zijn regering en als commissaris niet door de Europese Gemeenschap. “Owen kan dit niet waarmaken”, aldus de woordvoerder. “Van den Broek heeft zeker bijgedragen aan de discussie en besluitvorming.”

Van den Broek zei vanochtend voor de NCRV-radio zich een zekere “teleurstelling” en “bitterheid” wel te kunnen voorstellen nu Owen “zonder wezenlijke vooruitgang” aftreedt. Van den Broek: “Die teleurstelling deelt hij met de hele internationale gemeenschap. Ik heb altijd goed met hem kunnen opschieten, maar het is waar dat ik het vaak met zijn opvattingen en denkbeelden niet eens was.” Over de kritiek op Nederland wilde Van den Broek niet “overgevoelig zijn”. “Wij zullen misschien ook wel fouten hebben gemaakt. Maar mijn standpunt is in vier jaar niet veel gewijzigd. Het beleid waar ik veel kritiek op heb gehad en nog heb, heeft ook niet veel bevredigend resultaat opgeleverd.” Onze Haagse redactie voegt hier aan toe: Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat minister Van Mierlo geen behoefte heeft commentaar te geven op beleid van voorgangers. Het gaat volgens de woordvoerder nu om concrete oplossingen in Bosnië. Nederland, aldus de woordvoerder, was tegen opdeling van Bosnië-Herzegovina in een groot aantal provincietjes en voorstander van een multiculturele samenleving. Dat ideaal heeft Nederland moeten laten varen omdat het niet haalbaar was, maar het streven naar die 'multiculturele samenleving' is nog steeds geen vreemde gedachte, aldus de woordvoerder.

De VVD-fractie in de Tweede kamer heeft geen behoefte om op de stellingname in 1993 terug te komen, het CDA noemt het een onterecht verwijt en de PvdA was voor commentaar niet bereikbaar.