Regeringsfracties botsen over verdere groei van Schiphol

DEN HAAG, 12 JUNI. De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 zijn het oneens over de wijze waarop in de volgende eeuw de verdere groei van Schiphol moet worden begrensd. PvdA en D66 stellen een hard 'slot' voor van tienduizend woningen die te maken hebben met geluidsoverlast. De VVD wil, daarbij gesteund door oppositiepartij CDA, de grens voor de geluidsoverlast leggen bij 10.900 woningen.

Dit bleek vanmorgen tijdens het begin van het Tweede-Kamerdebat over de uitbreiding van Schiphol met een vijfde landingsbaan. Een meerderheid in de Kamer (VVD, CDA en D66) kiest voor een baan die parallel ligt aan de Zwanenburgbaan, zoals kabinet en Schiphol willen. De PvdA doet dit onder voorbehoud.

In de Planologische Kernbeslissing (PKB), waarin de toekomst van Schiphol wordt geschetst, houdt het kabinet de mogelijkheid open dat het maximaal aantal gehinderde woningen wordt opgerekt tot 12.600. Daarvoor is dan wel een zware planologische omzettingsprocedure nodig. Uit jongste berekeningen van luchtvaartinstanties is gebleken dat Schiphol ook met de beperking van 10.900 woningen in de volgende eeuw 'mainport' kan worden, met een capaciteit van circa 40 miljoen passagiers. PvdA en D66 zijn falikant tegen een eventuele omzettingsprocedure. “Tienduizend is gewoon de grens”, aldus D66-woordvoerder Van 't Riet. Coalitiepartner VVD en oppositiepartij CDA willen ook af van zo'n tijdrovende procedure. Zij willen het plafond voor Schiphol nu al op 10.900 gehinderde woningen stellen.

Een woordvoerder van Schiphol liet vanmorgen desgevraagd weten een grens van tienduizend woningen “volstrekt onaanvaardbaar” te vinden. In dat geval zou Schiphol volgens de woordvoerder beperkt worden tot 35 miljoen passagiers, wat onvoldoende is voor de internationale concurrentiestrijd.

De luchthavendirectie staat vooralsnog achter het regeringsstandpunt in de PKB. “Mocht met een grens van 10.900 woningen hetzelfde worden bereikt als met 12.600, dan hebben wij begrip voor het pleidooi om in één keer deze zone op 10.900 woningen vast te stellen, want het is niet erg zinvol om voor negenhonderd woningen een hele nieuwe PKB-procedure te beginnen.”

De vijfde baan is mede bedoeld om tot 2015 het aantal zwaar gehinderde woningen terug te dringen. De geluidsbelasting zal met de nieuwe baan worden verplaatst naar dunner bevolkte gebieden. PvdA en D66 willen de mogelijkheid uit de PKB schrappen dat Schiphol na 2015 een tweede luchthavencomplex krijgt en daardoor nog verder kan groeien.

Het CDA wil de infrastructuur rondom Schiphol financieren door Schiphol voor een deel te privatiseren. De staat en de gemeente Amsterdam hebben nu nog een minderheidsbelang in de luchthaven.