Philips in Terneuzen ligt plat

TERNEUZEN, 12 JUNI. “Nu werken is morgen uw werk kwijt”. Vakbondsbestuurder J. Jongejan van het CNV probeerde vanmorgen bij de Philips-vestiging in Terneuzen werkwilligen om te praten. Vanaf half zes hadden de vakbonden FNV, CNV en twee Belgische zusterbonden de toegangspoorten van de spaarlampenfabriek gebarricadeerd. Philips wil de helft van de 680 werknemers van de fabriek in Terneuzen ontslaan. Een deel van de produktie moet worden overgebracht naar het goedkopere Polen.

Tot negen uur druppelt een tiental werkwilligen binnen. Volgens enkele stakers kunnen ze niet werken omdat de toevoer van materiaal vanuit het magazijn 'platligt'. Maar de werkwilligen weigeren zich aan te sluiten bij de stakers. Uiteindelijk wordt het cordon geopend en mogen ze het terrein op.

De vakbonden zijn woedend over de aangekondigde reorganisatie. “Want wat heeft”, brult voorzitter D. Terpstra van de Industriebond CNV, via een megafoon even later de stakers toe, “Philips twee jaar geleden toegezegd? Geen verdere ingrepen meer bij de vestiging in Terneuzen. Tenzij er zich calamiteiten zouden voordoen. Philips Terneuzen maakt winst. Toch moeten er mensen uit.” De bonden zijn van plan de staking vol te houden tot Philips de huidige reorganisatieplannen intrekt. “Het is niet”, zegt J. Hendriks van het FNV, “dat er met ons niet te praten valt. Wij begrijpen dat Philips veel concurrentie heeft op de spaarlampenmarkt. Maar als er hier produktie wordt weggehaald, moet er andere werkgelegenheid voor in de plaats komen.”

“Was het maar zo dat wij een voorraadschuur hadden met werkgelegenheid”, reageert woordvoerder J. Reemers van Philips. “Die tijden zijn helaas voorbij.” Volgens Reemers kan er geen sprake van zijn dat de huidige reorganisatieplannen worden ingetrokken. “We hebben te maken met groeiende concurrentie, vooral uit lage-lonenlanden. Als wij daar niet op reageren, prijzen we ons volledig uit de markt.”

Alhoewel het werk in de Philips-vestiging stil is komen te liggen, neemt de directie nog geen gerechtelijke stappen om de staking te laten verbieden. “Wij vinden het daarvoor nog te vroeg.”

Twee vrouwelijke werknemers van de spaarlampenfabriek in Terneuzen zitten intussen op de stoep bij de poort. Hebben ze hoop op een goede afloop? “Helemaal niet. WIJ zijn onze baan kwijt. Zo goed als zeker. Daarom staken we ook. We hebben toch niks te verliezen.”