Olieplatform versleept naar afzinklokatie

ROTTERDAM, 12 JUNI. Het omstreden olieplatform Brent Spar is op weg naar zijn laatste rustplaats. Sinds gisteravond laat stoomt de zeesleper Smit Singapore met een vaartje van 1,6 tot 2 knopen in de richting van de plaats in de Atlantische Oceaan waar het gevaarte volgens verwachting over een dag of tien tot zinken wordt gebracht.

Het Greenpeace-actieschip Antair begeleidt de sleep.

Zaterdag kwam het tot een confrontatie tussen actievoerders van Greenpeace en medewerkers van Shell. Drie medewerkers van Greenpeace trotseerden de waterkanonnen en het watergordijn van Shell en ketenden zich aan een van de zes ankerkettingen waarmee de Brent Spar op zijn plaats werd gehouden. Volgens Greenpeace zijn de actievoerders daarna door een rubberboot van Shell overvaren. Ze raakten te water en moesten door mede-actievoerders worden gered. Een rubberboot van Greenpeace zou zijn vernield.

Een woordvoerder van Shell beschrijft het incident als een reddingsactie door Shell. “Het is echt levensgevaarlijk wat Greenpeace deed en doet. Ze houden zich op tussen sleepboot en sleep, in de buurt van strak gespannen kabels.” Shell heeft, aldus de zegsman, de actievoerders slechts uit de gevarenzone willen halen. De ankerkettingen werden met explosieven doorgesneden.

De Brent Spar is een drijvende installatie die voor opslag en overslag van olie uit het Brentveld (bij de Shetland-eilanden) gebruikt werd door Shell en Esso. Ze verloor haar functie toen er een pijpleiding van het Brentveld naar de wal kwam. In februari kreeg Shell, die het platform beheerde, toestemming van de Britse overheid om de installatie in diep water te dumpen. Op 30 april werd het verlaten platform bezet door Greenpeace dat erop wijst dat veel milieugevaarlijk materiaal op de Brent Spar is achtergebleven. Greenpeace wenst sloop van de Brent Spar op de vaste wal. Volgens Shell, dat in principe ook voorstander is van sloop van platforms, was het in het specifieke geval niet raadzaam de Brent Spar, die bijna 100 meter diep steekt, naar ondiep water te halen. Daarvoor zou de installatie eerst gekanteld moeten worden. Op 23 mei werden de actievoerders van Greenpeace van het platform gehaald.