Nuts Verzekeringen stuurt drie topmannen weg om fusie

DEN HAAG, 12 JUNI. Nuts Verzekeringen in Den Haag heeft haar twee interim-managers ontslagen. De twee directeuren is verweten dat zij niet loyaal meewerken aan de fusie van Nuts Ziektekostenverzekeringen, de particuliere poot van Nuts, en Ohra in Arnhem.

Naast de twee interim-managers, J.J. Van Weezendonk en J.H.J. Cuypers, is ook president-commissaris J.J. Endtz van het particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf Nuts de laan uitgestuurd. Dat is vanochtend bevestigd door een woordvoerder van Nuts. Commissaris F.W. Oudshoorn stond al langere tijd op non-actief.

Formeel is bij de reden van het vertrek van Endtz opgegeven dat hij ook een commissariaat heeft bij ABN-Amro, waarmee dat van Ohra niet te verenigen valt. Ohra heeft immers ook een bank.

De interim-managers zijn half april aangetrokken bij het bureau Boer en Croon voor de geschorste algemeen directeur van Nuts D. Zijderlaan, en de financieel directeur S. Ooms. De twee directeuren werden geschorst naar aanleiding van een onderzoek van de Ziekenfondsraad, waaruit bleek dat de verzekeraar gelden achter had gehouden die ten goede zouden moeten komen aan de centrale kas van de ziekenfondsen en die van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Naar die vermeende onregelmatigheden lopen nog enkele onderzoeken.

In de tussentijd zijn echter bij de interim-directeuren ook grote twijfels gerezen naar het belang van Nuts bij een verdergaande fusie met Ohra. Het ziekenfonds van Nuts, Nuts Zorgverzekering, met 350.000 aangeslotenen, is al gefuseerd met Ohra. De particuliere poot, met 670.000 verzekerden nog niet. In de loop van de afgelopen maanden zijn er verscheidene malen vraagtekens gezet bij die fusie. Nuts, dat een geschatte reserve heeft van rond 600 miljoen gulden, zou een veel te rijke “bruid” zijn voor Ohra.

De vorige week gepresenteerde jaarcijfers van Ohra laten zien dat de maatschappij niet buitensporig succesvol is. Om die reden hebben de interim-directeuren de afgelopen weken gezegd dat er voor de particuliere poot van Nuts geen enkel belang is voor fusering met Ohra.

Dat heeft ertoe geleid dat de raden van commissarissen van zowel Nuts als Ohra het afgeopen weekeinde hebben vergaderd over het lot van de twee directeuren. Besloten is dat zij plaatsmaken voor een directeur die door Ohra wordt geleverd. Daarmee zou dan de weg vrij moeten zijn gemaakt voor de voltooiing van de fusie.

    • Bram Pols