Meer macht door een letter minder

Het wordt hier en daar gefluisterd, in sommige kabinetsbrieven kun je het tussen de regels door lezen en eigenlijk staat het wel bijna vast: TICA wordt ICA. Pardon?

Ja, het TICA wordt het ICA!

ICA, of een andere afkorting. Voor de liefhebbers: TICA staat voor Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming. Het is een nieuw bestuurs- en adviesorgaan in de sociale zekerheid. Het TICA houdt bij hoe het verder gaat in Nederland met de WAO en de WW. 'Tijdelijk' stond voor twee jaar, een periode die in januari is ingegaan.

Maar staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) heeft nu laten weten dat er per 1 januari 1997 een landelijk bestuur moet komen dat voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen de verantwoordelijkheid overneemt van de bedrijfsverenigingen. Het ICA dus, of een andere, nog te bedenken afkorting.

Linschotens besluit betekent een versteviging van de greep die de politiek op de sociale zekerheid heeft of wenst te krijgen. Het TICA en straks ongetwijfeld de opvolger daarvan wordt geleid door de 55-jarige Flip Buurmeijer. Dit voormalige Tweede-Kamerlid voor de PvdA was voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die de uitvoering van de werknemersverzekeringen heeft onderzocht. Het kabinetsbesluit van destijds om het toenmalige Kamerlid vervolgens met het voorzitterschap van het TICA te belasten, werd alom beschouwd als een uitgelezen gelegenheid voor hem zijn eigen aanbevelingen uit te voeren. Al dient gezegd: in die aanbevelingen was van een TICA noch een ICA sprake.

De politiek pakt het primaat in de sociale zekerheid terug van de vakcentrales en de werkgeversorganisaties. Opvallend is dat ze daarvoor oud-politici inschakelt. Buurmeijer bij het (T)ICA. Verder vormen drie bestuurders die eerder in de landelijke politiek zaten het CTSV.

Het CTSV?

Ja, het College Toezicht Sociale Verzekeringen, dat geleid wordt door voormalig VVD-voorzitter Dian van Leeuwen. Het CTSV is de opvolger van de Sociale Verzekeringsraad, waaruit de sociale partners dit jaar zijn verwijderd. De twee andere bestuursleden zijn het voormalige Tweede-Kamerlid Gerrit-Jan van Otterloo (PvdA) en oud-staatssecretaris Martin van Rooijen (CDA).

Inmiddels heeft minister Melkert besloten dat in het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA), dat de werkloosheid moet bestrijden, werkgevers- en werknemersorganisaties een deel van hun bevoegdheden moeten inleveren. De rijksambtenaren in dit bestuur moeten bovendien plaatsmaken voor drie Kroonleden, zo zal Melkert in de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet laten opnemen. Oud-politici kunnen al vast aan hun warming-up beginnen. (J.K.)

    • Mark Kranenburg
    • John Kroon