Macht vakbonden kleiner, wet winkelsluiting blijft

ROME, 12 JUNI. De referenda over de media waren de belangrijkste van de twaalf die gisteren tegelijkertijd in Italië werden gehouden.

Bij de andere uitslagen valt vooral de gevoelige nederlaag voor de drie grote vakfederaties op. De kiezers hebben 'ja' gezegd tegen voorstellen die de macht van de vakcentrales aanzienlijk inperken. De criteria voor erkenning als onderhandelingspartner zijn verruimd, waardoor de grote vakcentrales UIL, Cisl en CGIL hun dominerende positie bedreigd zien. Bovendien moet de automatische inhouding van de vakbondsbijdrage op het loon worden afgeschaft. Rond het middaguur leek de voorgestelde verruiming van de criteria om als vakbond te kunnen optreden, met een miniem verschil te zijn verworpen.

De liberalisering van de winkelsluiting is afgewezen. Zowel winkeliersverenigingen als de katholieke kerk, die aantasting van de zondagsrust vreesde, ware fel tegen. Hierdoor zal de voor veel winkels verplichte middagsluiting blijven bestaan.

Ongeveer twee derde van de kiezers heeft de afschaffing gesteund van de mogelijkheid om mafiosi in het noorden van het land huisarrest te geven. Dat gebeurde regelmatig, in de hoop dat de peetvaders daar geïsoleerd zouden raken van hun bendes, maar hun komst leidde vaak tot meer mafiose criminaliteit.

Aangenomen is ook het voorstel om de staatsomroep Rai open te stellen voor deelname door particulieren. Hierdoor kunnen ook institutionele beleggers deelnemen in het kapitaal van de publieke omroep. De voorgestelde verandering van het lokale kiesstelsel leek rond het middaguur te zijn afgewezen.