Leden AOV kiezen Batenburg als 'enige leider'

DEN HAAG, 12 JUNI. Wie vertegenwoordigt het Algemeen Ouderen Verbond in Eerste en Tweede Kamer? Die vraag resteert nadat zo'n 300 van de 1600 partijleden zaterdag in Utrecht M. Batenburg (lid van de Eerste Kamer) tot “hun enige echte leider” uitriepen en C. van Wingerden en W. Verkerk tot hun “enige en echte” vertegenwoordigers in de Tweede Kamer.

Van Wingerden zei vanmorgen dat er een brief onderweg is van dagvoorzitter Maris aan voorzitter Deetman van de Tweede Kamer. Daarin wordt Deetman in overweging gegeven terug te komen van zijn eerdere beslissing om de naam AOV te reserveren voor de groep-Nijpels. Nijpels is fractievoorzitter. Het feit dat de rechter die over het faillissement van het AOV moet beslissen, de vergadering van afgelopen zaterdag een semi-legale status gaf en de overweldigende meerderheid van AOV-leden die Van Wingerden en Verkerk steunde, zouden Deetman te denken moeten geven, aldus Van Wingerden.

Deetmans woordvoerder wist vanmorgen niet te zeggen of de Tweede-Kamervoorzitter vasthoudt aan zijn eerdere beslissing. Ook fractievoorzitter Nijpels, die zaterdag op de televisie zag hoe de vergadering het vertrouwen in haar opzegde, koos vanmorgen voor een voorzichtige opstelling. Nijpels, die eerder zei er zeker van te zijn de naam AOV te kunnen voeren met haar twee fractiegenoten, kondigde vanmorgen beraad in eigen kring aan. “Het is in elk geval een staatsrechtelijk novum dat twee groepen aanspraak maken op de naam van een groepering die op het punt staat failliet te gaan.”

De situatie voor de Eerste Kamer is nog ingewikkelder. Daar is zowel Batenburg, oprichter van het AOV, als Hendriks tot lid gekozen. Beiden hebben aangekondigd niet met elkaar te willen samenwerken. Wie deze partij nu vertegenwoordigt in de senaat en of er überhaupt nog een AOV bestaat, moet de komende dagen duidelijk worden.

Batenburg werd anderhalve week geleden door het hoofdbestuur van het AOV uit het verbond gezet waarvan hij tot dan toe voorzitter was. Op zijn beurt ontzette hij het hoofdbestuur uit zijn bevoegdheden en riep de ledenvergadering in Utrecht bij elkaar. Het hoofdbestuur van het AOV liet echter herhaaldelijk weten de vergadering van AOV-leden niet als een algemene ledenvergadering van het verbond te zien en dus de genomen besluiten niet als rechtsgeldig te beschouwen. Een zevental leden van datzelfde hoofdbestuur werd zaterdag door de 'ledenvergadering' geroyeerd.

De vergadering besloot verder op voorstel van Batenburg tot het instellen van een 'opbouw managementteam' dat zich onder meer zal buigen over de schuldenlast van het AOV. Het eerdere royement van Batenburg, Van Wingerden en Hendriks werd door de vergadering opgeheven.