Keurmerk voor Indiase tapijten

NEW DELHI, 12 JUNI. De Indiase regering heeft eind vorige week aangekondigd dat tapijten voor de export naar het buitenland voortaan voorzien zullen worden van een keurmerk dat garandeert dat ze zonder kinderarbeid zijn vervaardigd. Slechts officieel geregistreerde exporteurs kunnen het keurmerk krijgen en de overheid behoudt zich het recht voor onaangekondigd inspecties te verrichten naar het inzetten van kinderarbeid. Er bestaat in het Westen al jaren onbehagen over de invoer van tapijten die vaak door jonge kinderen onder miserabele omstandigheden zijn geknoopt. Sommige critici vrezen dat het nieuwe keurmerk van de regering vooral bedoeld is om het geweten van de buitenlanders te sussen, zonder dat er in werkelijkheid echter streng de hand zal worden gehouden aan het verbod op kinderarbeid.