Kabinetsplan WAO en Ziektewet op losse schroeven

DEN HAAG, 13 JUNI. In de regeringscoalitie is een verschil van mening ontstaan met betrekking tot de kabinetsplannen voor de Ziektewet en de WAO. D66 ziet meer in de sterk afwijkende voorstellen van werkgevers, werknemers en verzekeraars, zo zegt D66-Kamerlid A. Schimmel vandaag in deze krant.

Ook PvdA en CDA hebben kritiek op de kabinetsvoorstellen, zodat die niet kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Het kabinet wil de Ziektewet voor het overgrote deel van de werknemers afschaffen en in de WAO marktwerking en premiedifferentiatie introduceren. Premier Kok en staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) maakten de plannen daartoe op 29 april bekend. D66 ziet meer in het alternatief dat de Sociaal-Economische Raad (SER) een week eerder in een unaniem advies schetste. Evenals de SER wil D66 de Ziektewet instandhouden en het eigen risico erin vergroten. Ook binnen de PvdA-fractie en bij het CDA bestaat veel steun voor deze plannen, waardoor een Kamermeerderheid tegen de kabinetsvoorstellen is.

Op dit moment kent de Ziektewet een verplicht eigen risico van twee weken (voor kleine bedrijven) of zes weken (grote), de mogelijkheid om verschillende premies per onderneming te heffen en om het hele ziekterisico zelf te dragen. Werkgevers, werknemers en Kroonleden in de SER willen deze periode met eigen risico verlengen tot 26 weken. Voor die periode komt er dan voor alle werkgevers een loondoorbetalingsverplichting. De Ziektewetperiode wordt, als het aan de SER ligt, (met inbegrip van deze 26-wekenperiode) verlengd tot drie jaar na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Zieke werknemers blijven dus ten opzichte van de huidige situatie twee jaar langer in de Ziektewet. “Van mij mag die periode nog wel twee jaar langer zijn”, zegt Schimmel desgevraagd, “zodat de totale Ziektewet-periode vijf jaar duurt. De meeste prikkels tot preventie en reïntegratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers zou dan in de beginperiode komen te liggen, waarin de kans om mensen weer aan de slag te krijgen het grootst is.”

Na vijf jaar Ziektewet zou dan volgens Schimmel moeten worden gekozen voor één van de opties die de SER met betrekking tot de WAO schetst en niet voor het kabinetsvoorstel AAW en WAO te integreren en meer marktwerking te introduceren.

“Het kabinet moet voortborduren op de aanzetten die de SER heeft gegeven en niet op de eigen voorstellen”, aldus Schimmel.

Pag. 16: D66 laat akkoord los

Eerder maakte PvdA-Kamerlid R. Vreeman zich in deze krant sterk voor handhaving en verlenging van de Ziektewet in plaats van de door het kabinet bepleite privatisering. “Door de Ziektewet te verlengen houd je werknemers langer betrokken bij het arbeidsproces”, aldus Vreeman. “Werkgevers zijn gedwongen hen te reïntegreren; als het kan bij het eigen bedrijf en anders elders in dezelfde bedrijfstak. Mijn boodschap aan het kabinet zou zijn: neem het SER-advies serieus.”

Ook WAO-woordvoerster en vice-voorzitter van de PvdA-fractie K. Adelmund zou voor deze lijn zijn. Met het CDA tekent zich zo een Kamermeerderheid tegen de kabinetsvoorstellen af. “Het CDA kiest voor de SER-variant van een verlengde Ziektewet”, zegt CDA-Kamerlid P.J. Biesheuvel desgevraagd. “Wij zijn het ook niet met het kabinet eens om de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet als basisverzekering af te schaffen.”

Vorig jaar zomer gaf het compromis over de Ziektewet en de WAO de aanzet tot de coalitie van PvdA, VVD en D66. “De privatisering van de Ziektewet, meer marktwerking en premiedifferentiatie in de WAO waren de scharnierpunten waarlangs het paarse kabinet vorig jaar zomer tot stand kwam”, zei premier Kok bij de presentatie van de WAO-plannen van het kabinet op 29 april. “VVD, PvdA en D66 hebben zich toen aan die plannen gecommitteerd. En dus is het beter om vrij dicht bij dat oorspronkelijke besluit te blijven.”

D66 maakt zich nu als eerste los van dit compromis. Volgens D66-Kamerlid Schimmel “zijn er goede argumenten om het compromis van het regeerakkoord onderuit te halen”.

VVD-woordvoerder H. van Hoof vindt het niet verstandig om nu al dingen naar buiten te roepen. “Ik vind nog even niks”, zegt Van Hoof desgevraagd.

    • Frank van Empel