Iraanse filmers tegen censuur

TEHERAN, 12 JUNI. Tweehonderd Iraanse filmmakers hebben in een vandaag in de Iraanse pers gepubliceerde open brief geprotesteerd tegen de greep van de staat op de Iraanse filmindustrie. Zij vragen de 'opheffing of verzachting van de bureaucratische regelingen en de toezicht-methoden van de zijde van het ministerie van Cultuur'. De ondertekenaars van de brief laken het feit dat elke financiering van een film van staatswege moet worden gefiatteerd. 'Een staats-cinema', aldus de brief, 'zal altijd door tekenen van ziekte en zwakte gekenmerkt blijven'. Strikt overheidstoezicht op de film werd in Iran ingevoerd na de islamitische revolutie van 1979.(AFP)