Giacinto Scelsi

Giacinto Scelsi: Music for Wind Instruments and Percussion (Attacca, Babel 9479)

De Italiaanse graaf Giacinto Scelsi (1905-1992) behoort tot de meest excentrieke componisten van deze eeuw. Hij hield van muziek en leerde zichzelf van alles op dit gebied. Hij componeerde eigenzinnige werken in een sobere stijl die nergens vandaan lijkt te komen en ook nergens bijhoort. Behoefte om zijn muziek de wereld in te sturen had hij niet (en hoefde hij om financiële redenen ook niet te hebben), er aandacht voor vragen beschouwde hij als ijdelheid. Foto's van hem bestaan er niet, en wie ernaar vroeg kreeg een tekening van een cirkel met een horizontale lijn eronder. Zijn biografie vond hij onbelangrijk en veel weten we dan ook niet van hem.

Scelsi's muziek, zeker die uit latere jaren, wordt overheerst door toevoegingen als Traquillo (rustig) en Con Moto (met mate), zoals in de compositie Hyxos voor altfluit, gong en koebellen. Iedere uitspatting ontbreekt eraan. Scelsi's diepste wens lijkt het te zijn geweest om muziek te schrijven die nog slechts uit één toon zou bestaan.

Toch is Scelsi's werk niet minimalistisch, zoals blijkt op de fraaie cd met composities voor blazers en slagwerk op het label Attacca, door uitstekende solisten en een slagwerkensemble dat zich voor de gelegenheid het Attacca percussionensemble noemt. Door de subtiele ritmische verschuivingen en de kleine wisselingen in toonhoogte ontstaat een merkwaardige energieke klank, die van een enkele 'mezzoforte' een enorme explosie maakt.

    • Paul Luttikhuis