Geen oproep om 'homohuwelijken' te zegenen

BENNEKOM, 12 JUNI. De Evangelisch-Lutherse Kerk heeft zaterdag afgezien van een krachtige oproep aan de gemeenten om ruimte te bieden voor het zegenen van het 'homohuwelijk'. Het leek de synode niet wijs om met een dergelijk besluit de hervormde en gereformeerde Samen-op-Weg-partners voor het hoofd te stoten. Inhoudelijk hebben de lutheranen geen enkel probleem met de zegening van niet-huwelijkse relaties. Veel gemeenten bieden hun leden hiervoor al jaren de ruimte. Formeel was er op dit punt echter nog steeds niets vastgelegd, zoals tot nu toe alleen de remonstranten hebben gedaan. Menig synodelid vond de timing van het synodebestuur echter zeer ongelukkig, zeker nu de weerstand tegen Samen op Weg in hervormde kring op het hoogtepunt lijkt te zijn.