...en hun gekozenen dienen dus te volgen

Dergelijke tournures kunnen misschien nog voorkomen bij andere partijen, bij het CDA is dat sinds afgelopen zaterdag verboden. Met een zogeheten Albanese uitslag, ofwel geen enkele stem tegen, nam de partijraad van het CDA een resolutie aan van de immer lastige Kamerkring Amsterdam. Hierin staat verwoord hoe de zo veel gevraagde politieke cultuur gestalte moet krijgen. Dat betekent bij voorbeeld, aldus de resolutie, dat politieke discussie niet “wordt toegedekt met een voortijdig beroep op eenheid voor de buitenwacht”. Of dat het binnen de partij gebruikelijk wordt dat partijbestuurders en volksvertegenwoordigers ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid afleggen aan de achterban en deze ook bij hun standpuntbepaling betrekken.

Leuk om voor later (als het CDA weer meeregeert) in het achterhoofd te houden is de oproep die in de resolutie onder punt negen staat: Politici moeten vaker helder: ja of nee zeggen, aangeven het ergens niet mee eens te zijn, toegeven van mening te zijn veranderd, toegeven iets niet te weten, toegeven verloren te hebben.

Gelouterd door de ervaring hoe professionals in de partij vrijblijvend kunnen omgaan met in resoluties vastgelegde uitspraken had de Kamerkring Amsterdam ook nog een uitsmijter. De laatste oproep in de resolutie luidt dat vernieuwing daadwerkelijk gestalte kan krijgen wanneer binnen het CDA “deze resolutie niet wordt afgedaan met het commentaar dat hij overbodig is, omdat alles wat er in genoemd wordt formeel kan of al gebeurt”.

Politiek klemzetten heet dat in het jargon. Het dagelijks bestuur van het CDA kon dan ook heel kort zijn in het stemadvies aan de partijraad over de resolutie: positief. (M.K.)