De Digitale Stad verbouwd: meer beeld en interactie

AMSTERDAM, 12 JUNI. De Digitale Stad in Amsterdam is afgelopen weekeinde grondig verbouwd. De belangrijkste vernieuwing is dat het bekijken van informatie nu volledig is geïntegreerd met elektronische post en tekstuele babbelboxen. Hierdoor wordt de technische drempel voor bewoners om met elkaar te communiceren aanzienlijk lager. Met deze vernieuwing speelt De Digitale Stad een pioniersrol op Internet.

De Digitale Stad, een elektronisch forum dat mensen en organisaties via computer en modem met elkaar verbindt, is nu zo geordend dat hij meer lijkt op een echte stad. Alles is ondergebracht in een plattegrond met pleinen, gebouwen, huizen en langs de kant van de weg 'billboards' die bij aanklikken informatie geven over het adverterende bedrijf. Navigeren door de stad gaat nu vrijwel geheel met plaatjes.

Het toenemen van het belang van plaatjes is een ontwikkeling die al langer aan de gang is op Internet, het wereldwijde netwerk van computernetten waar De Digitale Stad deel van uitmaakt. Tot nog toe beperkte die fraaie vormgeving zich tot informatie die gebruikers alleen konden bekijken, hetgeen uitnodigt tot zapgedrag op het net. De Digitale Stad heeft uitdrukkelijk de ambitie de communicatie tussen gebruikers te bevorderen en op het net een gemeenschap te vormen. Sinds dit weekeinde is die onderlinge communicatie een stuk eenvoudiger geworden.

Aan elk 'plein' in De Digitale Stad is een 'café' gevestigd, een soort babbelbox waarbij verscheidene mensen via getypte teksten met elkaar kunnen communiceren. Bezoekers die bijvoorbeeld over film willen praten kunnen zich met één muisklik naar 'het café' op het Filmplein begeven, kijken wie daar nog meer zijn en deelnemen aan het gesprek.

De nieuwe Digitale Stad is opgebouwd rond pleinen. Er is onder meer een homoplein, een radio- en tv-plein, een IBM-plein, een overheidsplein en een park. Ieder plein heeft zijn eigen café en zijn eigen kiosk, met daarin lectuur over het thema van het betreffende plein. Elk plein biedt ruimte aan acht gebouwen die gehuurd kunnen worden door informatie-aanbieders.

De stadmetafoor die De Digitale Stad hanteert om informatie te ontsluiten is in deze nieuwe versie veel verder uitgewerkt. “Heel veel zaken die in het dagelijks leven betekenis hebben, worden met de elektronische media vaak overboord gegooid”, zegt R. van der Haar. Hij is student aan de Hoge School voor de Kunsten, en de nieuwe vormgeving van de Digitale Stad is zijn afstudeerproject. “Je hebt nu een notie van richting en afstand als je door De Digitale Stad wandelt.” Bij de verbouwing hield Van der Haar rekening met begrippen als 'buren', 'straten' en 'wijken'. “Nu kun je bijvoorbeeld zeggen: 'Mijn huis in de digitale stad staat tussen het Filmplein en het Cultuurplein en ik heb gister een nieuwe buurman gekregen.”