Chipshol dreigt met claim tegen Schiphol

ROTTERDAM, 12 JUNI. Chipshol Forward, de gebiedsontwikkelings- en beleggingsmaatschappij van de familie Poot, dreigt met een claim van 2 miljard gulden tegen Schiphol. Volgens directeur J. Poot maakt Schiphol zich schuldig aan wanprestatie, omdat de luchthaven zich niet houdt aan afspraken over de ontwikkeling van terreinen die Chipshol rond Schiphol in bezit heeft. “Er bestaan nog geen concrete plannen voor een rechtszaak, maar als Schiphol zijn plannen niet aanpast, zullen wij zonder meer verdere stappen ondernemen”, aldus Poot.

Chipshol Forward N.V. heeft sinds 1988 in de omgeving van Schiphol 600 hectare grond gekocht. Volgens Poot is “het meeste daarvan aangeschaft met het oog op de langere termijn”. Op twee locaties, Badhoevedorp-Zuid en Chipsholpark, is het bedrijf sinds 1989 bezig met de ontwikkeling van “hoogwaardige bedrijfsterreinen”. Chipshol doet dit samen met de Schiphol Area Development Company (SADC), waarin de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol samenwerken.

Poot vindt dat zijn bedrijf op de locatie Badhoevedorp-Zuid “aantoonbare schade” leidt, omdat Schiphol heeft aangegeven “toch niet van deontwikkeling gediend” te zijn. Volgens Poot heeft Schiphol dat in een recente gemeenteraadsvergadering van de Haarlemmermeer duidelijk gemaakt. “Wat hier is gebeurd, is zo'n schande dat we wel naar buiten moeten treden. Schiphol gebruikt zijn overheidscontacten om een particulier bedrijf het werken onmogelijk te maken”, aldus Poot.

Naast Badhoevedorp-Zuid heeft Chipshol sinds 1990 de locatie Chipshol Park in ontwikkeling. Daar creëert het bedrijf een bedrijfspark met “veel groen, water en een ondergrondse parkeerplaats”. Op dit terrein hebben de KLM en het Continental Hotel zich al gevestigd. Volgens Poot is Schiphol bezig de uitstraling van het park met “de plaatsing van grote vrachtloodsen” naar beneden te halen. De bouw van deze loodsen in de buurt van het bedrijfspark is volgens Poot “in strijd met eerder gemaakte afspraken”. Chipshol heeft op beide terrein voor vele tientallen miljoenen geïnvesteerd.

De claim van twee miljard gulden is een optelsom van alle schade die Chipshol lijdt als Schiphol de gemaakte afspraken niet nakomt. Het betreft gederfde grond-, ontwikkelings- en vermogenswinst.

Ten slotte is de Chipshol-directeur het niet eens met de uitbreiding van de Schipholzone. Volgens Poot is met de luchthaven afgesproken dat “geen concurrerende activiteiten worden opgestart zolang de ontwikkeling van Chipshol Park en Badhoevedorp-Zuid niet is voltooid”. De luchthaven werkte vanmiddag nog aan een reactie op de schadeclaim.