CDA'er Andriessen houdt pleidooi voor sterke overheid

EDE, 12 JUNI. De voorzitter van de CDA-commissie die de koers van de partij voor de wat langere termijn moet uitzetten, oud-Europees Commissaris Andriessen, heeft zaterdag een krachtig pleidooi gehouden voor een “sterke overheid”. Hij deed dat op de partijraad van het CDA in Ede.

Zijn woorden wijzen op een voorzichtige koerswijziging die zich onder leiding van de zogeheten 'Strategische Beraadsgroep' van de partij aan het voltrekken is. De afgelopen jaren was binnen het CDA juist de lijn dat de overheid zich tot een aantal kerntaken diende te beperken. Dit ging onder andere gepaard met pleidooien voor forse bezuinigingen. Uit het betoog van Andriessen viel echter op te maken dat zijn commissie een andere kant uit wil. “Een sterke overheid is nodig bij de moderne oriëntatie op de markt”, aldus Andriessen.

Hij wees er op dat het CDA met overtuiging voor de markteconomie heeft gekozen, maar voegde er aan toe dat dit niet “blind” is gebeurd. Andriessen: “De markt is een middel tot optimale economische creativiteit en dynamiek, maar kan leiden tot uitbuiting, uitsluiting en onherstelbare schade aan het milieu. Daarom is ordening nodig. Die ordening moet van de overheid worden geëist.” Volgens hem wordt vooral internationaal het bereiken van de aanvaardbare marktwerking bedreigd door het ontbreken van instrumenten tot ordening. “Internationaal is er eerder te weinig dan te veel overheid.”

Een overheid is nodig om in vrijheid te kunnen samenleven, aldus Andriessen. Daar ligt volgens hem dan ook de “positionering” van het CDA ten opzichte van het liberalisme en de sociaal-democratie die “deze samenhang in onvoldoende mate, of niet herkennen”. Andriessen: “De overheid heeft ook in de toekomst de functie te voorkomen dat de verhoudingen in de samenleving niet uitsluitend door macht worden bepaald en dat wellicht temeer nu zoveel zaken aan de markt worden toevertrouwd.”

Een voorwaarde voor een sterke overheid is wel dat de burger zich daar ook in herkent, zei de voorzitter van de beraadsgroep. Dat betekent in zijn ogen dat het huidige kiesstelsel niet “onaantastbaar” hoeft te zijn.