CDA-leden blijven bang voor oude instincten ....

Bijna een jaar geleden is het nu dat het CDA in de bossen van Doorn het rapport van de commissie-Gardeniers presenteerde. Oftewel: de inmiddels veelbesproken 'zelfanalyse' van het CDA. Hoe was het toch gekomen dat de partij bij de verkiezingen zo'n desastreuze nederlaag had opgelopen? Alle ellende liet zich eigenlijk samenvatten in de zin op pagina 23 van het rapport onder het kopje 'We run this country': “Voorts heeft de commissie kunnen vaststellen dat in de afgelopen tijd het beeld is ontstaan van het CDA als een afstandelijke bestuurderspartij die het dragen van regeringsverantwoordelijkheid te vanzelfsprekend is gaan vinden.”

CDA-politici straalden nogal eens een zelfgenoegzame en arrogante houding uit, was de klacht die de commissie tijdens de snelle rondgang door de partij zeer vaak kon optekenen. Constateren is één, er wat aan doen is iets anders. Het is allemaal iets gemakkelijker geworden nu het CDA zich in de oppositie bevindt. Dat maakt de zo fel bekritiseerde 'compromishouding' wat minder urgent. Maar toch, iets dat bijna zit ingebakken in de betrokken mensen, verandert niet zo snel. De 'rank and file' van het CDA is dan ook als de dood dat op het moment dat het CDA weer tot het regeren wordt geroepen, alle oude instincten weer boven komen drijven.

De hoop van de gewone leden is gevestigd op de conclusies die de partij zal trekken naar aanleiding van het rapport 'Herkenbaar en slagvaardig' van de commissie- Klaassen. Deze commissie heeft een groot aantal voorstellen gedaan om de partijstructuur te reorganiseren. Uiteindelijk doel: een meer directe en doorzichtige discussie binnen het CDA.

De partij kan dan wel de invloed van het congres vergroten of het bestuur verkleinen, maar zolang politiek mensenwerk blijft, staan tussen droom en daad de karakters. Want ooit zal er weer een aflevering van Den Haag Vandaag worden uitgezonden waarin het land kan genieten van een CDA-politicus die met droge ogen beweert dat zijn net geleden nederlaag als een grote overwinning moet worden beschouwd. Of dat de door iedereen als ernstige waarschuwing opgevatte interventie van gisteren juist moet worden beschouwd als tweehonderd procent steun voor het beleid van de minister.

    • Mark Kranenburg
    • John Kroon