Beatrix: meer allochtonen bij Koninginnedag betrekken

ROTTERDAM, 12 JUNI. Koningin Beatrix wil allochtonen meer betrekken bij de viering van Koninginnedag. De koningin heeft dit 28 april in een gesprek met leden van de Bond van Oranjeverenigingen besproken. De voorzitter van de bond, J. Pommer, deed zaterdag op een congres van oranjeverenigingen verslag van het gesprek.

Volgens de voorzitter heeft koningin Beatrix gezegd Koninginnedag 1992 in Rotterdam als een voorbeeld te zien. Zij werd toen ontvangen door buitenlandse en Nederlandse kinderen die samen spelletjes deden op het Afrikaanderplein.

“De koningin heeft in het gesprek benadrukt dat ze vorstin wil zijn voor alle ingezetenen. De oranjeverenigingen moeten zich daarvan bewust zijn bij de organisatie van festiviteiten”, aldus Pommer in een toelichting. Volgens Pommmer ondersteunen de oranjeverenigingen de wens van de koningin.

“Ik heb zaterdag op het congres gezegd: 'wij zijn opbouwwerkers, maar wel heel bijzondere'. Door allochtonen bij Koninginnedag te betrekken, kunnen we veel bijdragen aan hun integratie. Ik hoop dat de enthousiaste vonk die wij van het gesprek overhielden, over zal slaan naar de harten van de oranjebestuurders.”

Volgens Pommer denken sommige oranjeverenigingen al langer na over de manier waarop ze allochtonen meer bij de viering van Koninginnedag kunnen betrekken. In Rijswijk is bijvoorbeeld dit jaar een modeshow georganiseerd waar allochtone mode-ontwerpers hun collectie lieten zien.