Baltische landen schuiven aan in wachtkamer EU

LUXEMBURG, 12 JUNI. Estland, Letland en Litouwen zijn vandaag aangeschoven in de wachtkamer van de Europese Unie. Op een plechtige bijeenkomst met de EU-ministers van buitenlandse zaken in Luxemburg tekenden de regeringsleiders van de drie Baltische landen vandaag zogeheten Europa-akkoorden die uitzicht bieden op vrijhandel en op het volwaardige lidmaatschap van de EU. De onderhandelingen tussen de EU en de drie Baltische staten werden in april al afgerond. Estland, Letland en Litouwen - vroeger onderdeel van de Sovjet-Unie - hebben nu dezelfde status gekregen als Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Roemenië, waarmee de EU al eerder Europa-akkoorden heeft gesloten.

Dat de betrokken landen lid zullen worden, staat binnen de EU politiek gesproken wel vast. Er is dit voorjaar in Brussel al een witboek gepubliceerd met juridische richtlijnen waaraan de kandidaat-toetreders moeten voldoen om volledige aansluiting te kunnen krijgen op de Europese interne markt. De vraag is alleen wanneer sprake zal zijn van toetreding. Op dat punt onthoudt de EU zich nog angstvallig van het doen van concrete toezeggingen.

Vooral Duitsland en de Scandinavische landen hebben zich ingezet voor de onderhandelingen met de drie Baltische staten. Anders dan bij de beoogde uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting, verzet Rusland zich niet tegen uitbreiding van de EU. Minister Van Mierlo van buitenlandse zaken zei onlangs dat de uitbreiding van de EU en NAVO “parrallel” moet geschieden: de tijdstippen hoeven niet gelijk zijn maar de richting moet wel overeenkomen.