Zojuist verschenen

SIEP STUURMAN: Staatsvorming en politieke theorie. Drie essays over Europa

267 blz., Bert Bakker, ƒ 34,90.

Dit boek bevat drie beschouwingen over de geschiedenis van Europa. In het eerste hoofdstuk worden de pogingen besproken patronen in het Europese staatsvormingsproces te verklaren. Daarna volgt een hoofdstuk over de vrijheid als centraal begrip in de geschiedenis van de politieke theorie. Het laatste essay behandelt de ideeën van de feministische Cartesiaan François Poulain de la Barre.