Verlies Arboned door aanloopkosten

Arboned, dat zich op commerciële basis bezighoudt met de verbetering van de arbeidsomstandigheden bij bedrijven, heeft 1994 afgesloten met 6 miljoen verlies als gevolg van hoge aanloopkosten. Dat is een half miljoen meer dan verwacht. Dit jaar denkt de organisatie quitte te spelen.

Het vorig jaar opgerichte Arboned heeft zeven aandeelhouders, waaronder vier pensioenfondsen en de verzekeraars Nationale-Nederlanden en Centraal Beheer. In het eerste commerciële jaar bereikte de onderneming een omzet van bijna 50 miljoen gulden.