Turkije komt Brussel tegemoet bij bescherming intellectuele eigendom

ANKARA, 10 JUNI. Na jaren van controverse in zowel politieke als ondernemerskringen heeft het Turkse parlement deze week voor het eerst een wet aangenomen die het intellectueel eigendom beschermt. De maatregel is van cruciaal belang voor de economische integratie van Turkije in Europa, die op 1 januari van het volgend jaar in de vorm van een douane-unie tussen Ankara en Brussel gestalte moet krijgen.

Diplomaten van de Europese Unie (EU) staan niet te juichen over de inhoud van wet, maar menen “dat het in ieder geval iets is”. Ze zijn vooral teleurgesteld over de straffen die worden genoemd.

De wet geeft een standaardgarantie van 70 jaar voor alle intellectuele eigendommen. Voor overtredingen kunnen gevangenisstraffen tot maximaal drie jaar en geldstraffen tot een maximuum van 14.000 dollar worden geëist.

Het land is internationaal vaak aangemerkt als een “paradijs voor piraten” op het gebied van intellectuele eigendom. De VS concludeerden in een onderzoek dat Amerikaanse bedrijven in 1992 62 miljoen dollar schade hadden geleden als gevolg van een ondermijning door Turkse bedrijven van de bescherming van het intellectueel eigendom. Verschillende Amerikaanse delegaties hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan op dit gebied in Turkije. Amerikaanse autoriteiten hebben bovendien gedreigd dat Turkije zijn status van begunstigde handelsnatie verliest, als het Amerikaanse Handelsbureau met bewijzen komt dat zowel de bescherming van het intellectueel eigendom als van het patent in Turkije worden geschonden.

Met name de farmaceutische industrie heeft lange tijd met succes gelobbied in Turkije om de wet op de lange baan te schuiven. Zij kopen veelal oude patenten in het Westen en investeren zelf nauwelijks in onderzoek voor nieuwe produkten. Turkije moet de komende maanden nog meer wetten met de EU harmoniseren.

Sommige parlementariërs, waaronder die van de pro-islamitische Welvaartspartij, stemden deze week tegen de wet die de bescherming van het intellectueel eigendom in Turkije nu eindelijk regelt. Niet zozeer op grond van de inhoud, maar omdat men niet vanuit Brussel gedicteerd wenst te krijgen hoe Turkije zijn wetten moet aanpassen.