Toename klachten geluidsoverlast rond Zestienhoven

ROTTERDAM, 10 JUNI. Het aantal klachten over geluidshinder rond de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven is dit jaar 'verontrustend' toegenomen.

Dat zegt een woordvoerder van het meldpunt van de Milieudienst Rijnmond. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, is het aantal klachten in 1995 verdrievoudigd.

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 3.049 klachten binnengekomen. In dezelfde periode van 1994 waren dat er 923. “Er zijn nu al 500 klachten meer binnengekomen dan in heel 1994”, aldus dewoordvoerder van het meldpunt.

Vooral in de nachtelijke uren komen veel meer klachten binnen. Grote boosdoeners zijn de verouderde transportvliegtuigen die vooral in gebruik zijn bij maatschappijen uit Oosteuropese en Afrikaanse landen. Sinds november 1994 stijgt het aantal nachtvluchten waarbij dit type vliegtuigen wordt gebruikt.

De Milieudienst constateert daarmee samenhangend een sterke stijging van “angstige” reacties van omwonenden, met name onder inwoners van Rotterdam-Hilligersberg.

De Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Rotterdam adviseert minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) om nachtvluchten van verouderde vrachttoestellen niet pas in 2002 aan banden te leggen, maar al volgend jaar. De commissie waarin de Rijksluchtvaartdienst, Zuid-Holland, de Kamer van Koophandel en enkele omringende gemeenten zijn vertegenwoordigd, pleit ook voor het beteugelen van vliegverkeer in het weekeinde.

Secretaris J. Wernnekers heeft een “erg sterk vermoeden” dat luidruchtige vliegtuigen worden geweerd van de luchthaven Schiphol en daarom uitwijken naar Rotterdam. Schiphol is ook eigenaar van Rotterdam Airport en heeft zodoende invloed op het gebruik van dat vliegveld. “Omwonenden van Rotterdam Airport mogen niet het slachtoffer worden van pogingen van Schiphol om de geluidsoverlast van de nationale luchthaven te verminderen door deze problematiek te verplaatsen naar Rotterdam.”

Wernnekers pleit daarom in een brief aan de directie van Schiphol voor een forse verhoging van de start- en landingsgelden van lawaaiige vliegtuigen. Hij denkt dat met de verhoging deze toestellen vanzelf de Randstedelijke luchthavens zullen mijden.

Schiphol ontkent dat het een doelbewuste spreidingsstrategie toepast. “Internationale afspraken maken het voor beide luchthavens onmogelijk deze lawaaiige toestellen te weren”, aldus een woordvoerder.

De nationale luchthaven is wel van plan vanaf november van dit jaar de heffingen op luidruchtige toestellen te verdubbelen. Ook overweegt Schiphol in 1996 een verbod van nachtvluchten van deze vliegtuigen.

Het is nog onzeker of Rotterdam Airport dit beleid van Schiphol zal volgen. Het vliegveld wacht op de regelgeving voor regionale luchthavens die het ministerie van verkeer en waterstaat voorbereidt.

    • Peter de Greef