Surinaamse indianen eisen stop houtkap

PARAMARIBO, 10 JUNI. Organisaties van Surinaamse indianen willen dat de regering de winning van goud en hout in hun gebieden door buitenlandse ondernemingen volledig stopzet. Zolang hun grondrechten en 'economische zones' rond hun dorpen niet zijn geregeld, moet het verlenen van concessierechten aan ondernemingen worden opgeschort. Dat hebben woordvoerders van 26 indiaanse organisaties in Paramaribo gezegd.

Het Surinaamse parlement moet zich binnenkort uitspreken over houtkapconcessies voor drie Aziatische multinationals, die elk een miljoen hectare hebben aangevraagd.

Volgens de indianen heerst in het binnenland van Suriname een toestand van complete verpaupering. Infrastructuur en energievoorziening laten veel te wensen over, gezondheidszorg en onderwijs liggen vrijwel stil. Criminaliteit en drugsgebruik zouden daardoor toenemen. Tussen de traditionele dorpsleiding en bevolking is volgens de organisaties een steeds grotere kloof ontstaan, met name onder de jongeren is de situatie explosief.

De indianen zijn vooral gebelgd dat nog niets is terechtgekomen van de erkenning van hun grondrechten en het instellen van economische zones voor de dorpelingen, zoals beloofd in het vredesakkoord dat de regering in 1992 sloot met rebellengroepen van bosnegers en indianen.

De indianen willen een gran kroetoe (grote vergadering) houden van alle indiaanse dorpshoofden en alle granmans (grootopperhoofden) van de bosnegers om gezamenlijk actieplannen te maken. In Suriname (450.000 inwoners) wonen naar schatting ongeveer 40.000 bosnegers en 10.000 indianen.