Studie: dossiers bij RIAGG's worden slordig bijgehouden

ROTTERDAM, 10 JUNI. De patiëntendossiers van de Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG's) worden niet goed bijgehouden en zijn niet volledig.

Behandelplannen ontbreken en de resultaten van de behandeling worden niet bijgehouden.

Tot die conclusie komt de psycholoog A. Beenackers na een onderzoek van de dossiers van de RIAGG's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland, in opdracht van beide RIAGG's. De resultaten zijn deze week gepubliceerd in het Maandblad voor de Geestelijke volksgezondheid (MGv). Volgens Beenackers zijn de resultaten van zijn onderzoek representatief voor RIAGG's in heel Nederland.

Beenackers heeft vooral kritiek op het ontbreken van behandelplannen in de patiëntendossiers. In de dossiers die hij onderzocht was vrijwel altijd een uitgebreid verslag te vinden van de intakegesprekken, maar wat daarna gebeurde was onduidelijk. Volgens Beenackers zegt het ontbreken van een behandelplan ook iets over de kwaliteit van de hulpverlening: “Zonder doelgericht plan kun je niet goed behandelen.”

Beenackers onderzocht een steekproef van 140 dossiers. Twintig daarvan waren niet binnen uur te vinden, sommige kwamen zelfs helemaal niet boven water. De dossiers die wel gevonden werden bestonden uit losse documenten, die vaak weer bestonden uit ongedateerde losse velletjes. De chaos in de dossiers heeft twee oorzaken, zegt Beenackers in een toelichting : “Hulpverleners zijn nou eenmaal meer praters dan schrijvers. En ze zijn nooit gedwongen goed hun dossiers bij te houden, omdat het marktmechanisme in deze sector niet werkt.”

G. Suichies, directeur van beide onderzochte RIAGG's, zegt de resultaat van het onderzoek niets over de kwaliteit van de dienstverlening. “Uit onderzoek onder cliënten blijkt dat het grootste deel heel tevreden is over de behandeling. Als vragen aan patiënten niet in de dossiers zijn opgenomen, wil dat niet zeggen dat ze niet zijn gesteld.” Suichies denkt dat de situatie bij zijn instellingen niet uitzonderlijk is. “Het is algemeen bekend, ook bij de Inspectie, dat de dossiervorming een verwaarloosd aspect is in de hulpverlening.”