Stadsprovincie (5)

De referenda in Amsterdam en Rotterdam leverden in beide gevallen een duidelijk 'nee' op. Toont dit nu aan dat de inwoners van de beide steden een eensgezinde, duidelijke en weloverwogen mening hebben ten aanzien van de ontwikkeling van hun stad?

De Tocqueville (1805-1859) beschreef in het tweede deel van zijn boek 'De la democratie en Amerique' (1835) een aantal mogelijke gevaren van het democratiseringsproces, dat in die tijd ook in Europa vorm begon te krijgen. Een van die gevaren was het individualisme. De mens zou steeds meer op zichzelf geworpen worden en zich sterk richten op het eigenbelang. Dit eigenbelang zou belangrijker zijn dan de toewijding aan het algemeen belang. In een democratie zou de persoonlijke sfeer zo uitgebreid en gevuld zijn met bezigheden en wensen, dat het aan velen de zin en tijd zou ontbreken om zich bezig te houden met politieke beslommeringen. Dit laat men dan ook vervolgens over aan de beroepspolitici. “Hoe kan een dergelijk 'slaafs' volk nu in staat zijn om goede leiders te kiezen?” was de vraag die Tocqueville zich stelde. Even terecht is nu de vraag hoe een dergelijk volk in staat is om een weloverwogen politieke beslissing te nemen.

    • P.W.M. van Vliet