Stadsprovincie (3)

Menigeen zal zich afvragen hoe het mogelijk is dat de plannen van de stadsbestuurders van Rotterdam zo krachtig zijn afgewezen. In de eerste plaats in de koppeling van de plannen voor een stadsprovincie aan de gedachte van het opsplitsen van Rotterdam. Daar komt bij, dat de motivering voor de nieuwe bestuursorganisatie voornamelijk op de stadsprovincie was gericht, terwijl de onderbouwing van het opsplitsen van Rotterdam veel zwakker was.

In de derde plaats werd als uitgangspunt gekozen dat diensten als het havenbedrijf, de dienst economische ontwikkeling en grondzaken, de dienst ruimtelijke ordening, het openbaar vervoerbedrijf, de politie, de maatschappelijke dienstverlening, en de brandweer allemaal bij de stadsprovincie zouden worden ondergebracht, terwijl over de financiële kant van de zaak nog de nodige onduidelijkheid bestaat. Hoe kunnen dan de tien nieuwe gemeenten als 'vitaal' worden aangeduid, zoals steeds gebeurt? Daar kijkt men doorheen. Hoe is het in de vierde plaats mogelijk geldelijk te besparen met een uitbreiding van het aantal provincies in Nederland en met het creëren van tien nieuwe gemeenten? Overal wordt bezuinigd door tot grotere eenheden te komen en hier zou het andersom moeten.

In de vijfde plaats heeft het hele denkproces terzake zich zeer lange tijd voornamelijk in bestuurlijke kringen afgespeeld en werd de burgerij pas laat betrokken. Té laat en onvoldoende. De burgerij voelt zich dan bestuurlijk gepasseerd en dat werkt averechts.

Bij alle teleurstelling kan gelukkig worden geconstateerd dat de democratie in Nederland leeft en bestuurders teruggeroepen kunnen worden als zij zich te ver van de burgers verwijderen. Het is verkeerd thans te doen alsof de wereld plotseling vergaat en te hopen valt, dat men zich in Rotterdam (en Amsterdam), maar ook in Den Haag niet alsnog probeert vast te bijten in wat krachtig is verworpen. Dan zou men de bijl aan de wortel van de democratie zetten. Met veerkracht ware integendeel, op basis van de afgegeven signalen, een begaanbare weg te zoeken.

    • Mr. O.A. Thissen