Spel met hoge inzet

Grafiek: Op de Amsterdamse effectenbeurs is de omzet in aandelen en obligaties de laatste twee jaar fors gestegen. In 1993 werd voor het eerst in de geschiedenis voor meer dan één biljoen gulden verhandeld.

Vooral een positief beursklimaat - onder meer door steeds omvangrijkere, snel verplaatsbare geld- en kapitaalstromen en sterke economische groei - deed de omzet stijgen.

Op dit moment kunnen alleen Nederlandse effectenhuizen en dochters van buitenlandse huizen die hier gevestigd zijn in aandelen handelen op de Amsterdamse Effectenbeurs. Dit gaat echter veranderen. Per 1 januari 1996 worden de effectenmarkten op Europees niveau geliberaliseerd. Buitenlandse (Europese) effectenhuizen kunnen dan via een elektronisch scherm vanuit hun eigen land in Amsterdam handelen.

De Amsterdamse beurs verwacht dat de liberalisering de omzet verder zal doen toenemen. Volgens haar woordvoerder, jhr. H.S. de Ranitz, is de beurs er klaar voor, maar hij betwijfelt of de vrije Europese handel al per 1 januari 1996 kan beginnen. Hij constateert dat veel landen hun wet- en regelgeving nog niet hebben aangepast. Ook moeten nog afspraken over de benodigde grensoverschrijdende controle worden gemaakt, tussen de beurzen onderling en de nationale toezichthoudende organen.

    • Jan Reinier Voûte