School daagt om verplichte bijdrage ouder voor rechter

AMSTERDAM, 10 JUNI. De Amsterdamse basisschool Cornelis Vrij heeft de vader van een leerling voor de kantonrechter gedaagd omdat de vader weigert de ouderbijdrage van 880 gulden per jaar in zijn geheel te betalen. Wettelijk is de ouderbijdrage vrijwillig, maar de school meent dat ouders tot betaling verplicht zijn op grond van een overeenkomst die ze bij inschrijving van hun kind moeten ondertekenen. Het schoolbestuur zegt nog duizend gulden tegoed te hebben van de vader.

Vijf jaar geleden verhoogde de basisschool de ouderbijdrage met tweehonderd gulden, van 680 naar 880 gulden. Vader A. van Gelder, wiens jongste zoon nu in groep acht zit, weigerde die verhoging, waarvan de verbouwing van het schoolgebouw is bekostigd. te betalen.

De wet schrijft voor dat alle onderwijs in de leerplichtige leeftijd gratis is, op openbare en op bijzondere scholen. Wel zijn scholen gerechtigd vrijwillige ouderbijdragen te vragen, zolang de toelating van een leerling daarvan niet afhangt. Op de Cornelis Vrij school tekenen de ouders bij aanmelding een zogeheten 'wilsovereenkomst', aldus voorzitter van het schoolbestuur P. Kwakkelstein, waarin zij akkoord gaan met de ouderbijdrage. De school geeft ouders korting of kwijtschelding die het niet kunnen betalen. Kwakkelstein zegt niet de indruk te hebben dat dat bij de familie Van Gelder het geval is. Eind augustus doet de rechter uitspraak.