Scholieren van 18+ behouden beurs voorlopig

DEN HAAG, 10 JUNI. Middelbare scholieren van 18 jaar en ouder behouden een jaar langer hun recht op studiefinanciering en bijbehorende OV-kaart.

Per 1 januari 1997 krijgen ze een tegemoetkoming in de studiekosten in plaats van studiefinanciering. Het kabinet heeft dat gisteren besloten.

In december had minister Ritzen (onderwijs) nog aangekondigd volgend jaar al de studiefinanciering te willen vervangen door een tegemoetkoming in studiekosten voor middelbare scholieren van 18 jaar en ouder. Dat wordt met een jaar uitgesteld om de Informatie Beheer Groep in Groningen meer tijd te geven voor een ordelijke invoering. Het uitstel kost Ritzen volgend jaar 90 miljoen gulden. Hij zal dat bedrag uit zijn eigen begroting moeten betalen.

Per 1 januari 1997 krijgen ruim 62.000 scholieren van 18 jaar en ouder een basistoelage die onafhankelijk is van het inkomen van de ouders. Thuiswonende scholieren ontvangen jaarlijks 2.115 gulden, uitwonende 4.931 gulden. De bedragen komen overeen met de kinderbijslag voor jongere scholieren. Daarnaast krijgen kinderen van ouders met een belastbaar inkomen van minder dan 50.000 gulden een lesgeldvergoeding. Voor de laagste inkomens (tot ruim 39.000 gulden per jaar) komt daar nog een tegemoetkoming in 'overige studiekosten' bij. Met de maatregel is het recht op studiefinanciering voortaan voorbehouden aan studenten van universiteit, hogeschool of middelbaar beroepsonderwijs.

De tegemoetkoming in de studiekosten zelf kost Ritzen jaarlijks 4 miljoen gulden meer dan de huidige studiefinanciering, maar doordat tegelijkertijd de bijbehorende OV-kaart vervalt, bespaart hij 90 miljoen per jaar.

Het kabinet heeft gisteren besloten dat minister Ritzen niet zelf hoeft op te draaien voor de financiële tegenvaller van ruim een half miljard die ontstond doordat de Eerste Kamer eerder deze week onverwachts zijn wetsvoorstel voor de prestatiebeurs verwierp. Premier Kok had dat voornemen woensdag al geuit in de Tweede Kamer. Het kabinet zal het wetsvoorstel zo snel mogelijk opnieuw indienen, nu met de ingangsdatum van 1 september 1996. Dat betekent dat studenten die in september 1996 met hun studie beginnen, hun studiebeurs eerst als lening krijgen. Pas als zij in hun eerste jaar de helft van de tentamens halen en vervolgens binnen zes jaar hun studie met een diploma afsluiten, wordt de lening over die jaren omgezet in een gift.

Het kabinet streeft er ook naar om de afschaffing van kinderbijslag voor studenten van 18 jaar en ouder toch op 1 oktober van dit jaar te laten ingaan. Dat scheelt het kabinet volgend jaar ruim 100 miljoen gulden. Dat plan maakte onderdeel uit van het wetsvoorstel dat dinsdag sneuvelde in de senaat. Het betreft enkele tienduizenden studenten die geen recht hebben op studiefinanciering, omdat ze een niet-erkende studie of een opleiding in het buitenland volgen.