Rechter neemt voortouw pilotenconflict

AMSTERDAM, 10 JUNI. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en de KLM hervatten de onderhandelingen. Aanstaande dinsdag zullen de partijen, onder leiding van de Amsterdamse rechtbankpresident, proberen overeenstemming te bereiken over een onderzoek naar de kosten van KLM-piloten.

Met die voorlopige uitslag eindigde gistermiddag na ruim drie uur het kort geding dat de VNV tegen KLM had aangespannen. Tijdens dat kort geding probeerde rechtbankpresident mr. R. Gisolf de patstelling in het arbeidsconflict tussen KLM en de piloten te doorbreken. Belangrijkste struikelblok bleek de eis van KLM dat er pas een CAO kan komen als de piloten instemmen met een internationale vergelijking van de kosten van piloten. Volgens KLM zijn de eigen piloten twintig tot dertig procent duurder dan collega's bij vergelijkbare maatschappijen. De piloten zijn bereid aan zo'n onderzoek mee te werken, maar willen dat eerst de CAO wordt ondertekend.

Gisolf heeft nu voorgesteld dat beide partijen zich de komende dagen buigen over de randvoorwaarden waaraan een dergelijk onderzoek zou moeten voldoen. Wanneer aanstaande dinsdag blijkt dat KLM en de piloten het hierover eens kunnen worden, zou vervolgens aan een derde partij (onafhankelijke bemiddelaars of een extern adviesbureau) gevraagd kunnen worden een bindend advies uit te brengen.

De rechtbankpresident verweet beide partijen zich te verliezen in formele haarkloverij, zonder nog werkelijk oog te hebben voor de onderliggende geschilpunten. Hij zei niet te geloven in de verklaring van de VNV dat er in feite over alle punten al overeenstemming was en dat het slechts een kwestie van de juiste formulering was. Om die reden wilde hij ook niet rechtstreeks ingaan op de eis van de VNV dat KLM gehouden zou moeten worden aan hetgeen in het Pinksterweekeinde was afgesproken. “Ik denk eerlijk gezegd dat de partijen in de afgelopen weken geen spat zijn opgeschoten. Partijen die het echt met elkaar eens zijn, schudden elkaar de hand en stappen niet naar de rechter”, aldus Gisolf.

Een tweede geschilpunt bij de CAO-onderhandelingen is de eis van KLM dat bij overschotten in het pensioenfonds KLM de werkgeverspremie mag verlagen. De piloten zijn hier niet tegen, maar willen dat KLM eerst een structurele regeling treft voor de afhandeling van overschotten en tekorten in het pensioenfonds. Volgens Gisolf is dat probleem eenvoudig op te lossen wanneer KLM de bestaande afspraak (dat KLM verliezen altijd moet aanvullen) nog eens schriftelijk wil bevestigen.

VNV-president Baksteen toonde zich na afloop van de zaak tevreden over de opening die de rechtbankpresident tracht te bieden. “Mr. Gisolf maakt een juiste analyse van het probleem. Het gaat om een vergelijking van de echte kosten van de vliegers”, aldus Baksteen. De onderhandelaar voor de piloten zei zich bewust te zijn van het grote onderlinge wantrouwen. Toch meent hij dat het mogelijk moet zijn partijen bij elkaar te brengen.

De VNV ziet voorlopig van nieuwe acties af, nadat afgelopen donderdag de 1400 KLM piloten voor de tweede keer staakten. Als het overleg echter mislukt, zal de VNV volgende week hardere acties gaan uitvoeren.