Ramsj

JOHN BAINES en JAROMIR MALEK: Atlas van het oude Egypte

Gebonden, Agon 1995, van ƒ 93,40 voor ƒ 39,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Een overzicht van meer dan drieduizend jaar oud-Egyptische beschaving, van de eerste dynastie onder Menes, Djer en Wadji tot en met keizer Galerius die in 311 na Christus de Romeinse heerschappij over het gebied afsloot. Na een algemeen (cultuur)historische inleiding, volgt een nadere kennismaking met meer dan negentig locaties waar belangrijke opgravingen zijn gedaan. Voorzien van kaarten, foto's, woordenlijst en bibliografie.

    • Henk Lagerwaard