Ramsj

HANS BRAND en JAN BRAND (red.): De Hollandse Waterlinie

Ingenaaid, Veen 1988, van ƒ 34,90 voor ƒ 14,95. Scheltema Amsterdam, Donner Rotterdam.

Mooi verzorgd boekje over het Hollandse verdedigingsmiddel bij uitstek: water, en dan in dit geval de geïnundeerde landstrook tussen Muiden in het noorden en de dijken van de Waal in het zuiden. Meer dan driehonderd jaar bewees de linie haar diensten, totdat de Duitsers er in 1940 zo maar overheen trokken met hun vliegtuigen vol parachutisten. Veel aandacht voor de vestingwerken langs de linie.