Ober verleiden

Een Ober laat zich door de bank genomen niet gemakkelijk verleiden. Als een Ober zijn vak goed verstaat, is hij op het moment dat hij u bedient namelijk niet Kees, Rob, Eduard of Henk, maar Ober.

Het kan op een luchtige manier aanlokkelijk zijn de professionaliteit van een Ober te tarten. Maar aan het daadwerkelijk verleiden van een Ober zit niets onschuldigs en het heeft daarom alleen kans van slagen - en is ook alleen gerechtvaardigd - als er een onafwendbaar groot soort Liefde voor een Ober in het spel is.

Dit geldt overigens niet voor de student-ober die zich gedraagt alsof hij te gast is op een feestje. Iedereen kan en mag met hem doen wat hij wil. Maar door zijn lacherige gebrek aan vakmanschap en ernst mist hij doorgaans de status van object van verleiding.

De Ober waar het om gaat, is minder makkelijk te vinden en - eenmaal gevonden - aanmerkelijk moeilijker te verleiden. Hij is daar waar u bent niet voor zijn lol. Hij brengt u een drankje omdat u daarvoor betaalt, Hij draagt een wit overhemd omdat de regels dit voorschrijven, Hij communiceert met u omdat het vak waarvoor Hij heeft gekozen, dit van Hem verlangt. Hij kijkt u aan maar ziet u niet, Hij hoort uw bestelling, maar luistert niet naar u.

De Ober waar het om gaat, ziet in u een tafelnummer. Terwijl u wanhopige pogingen doet de aandacht op uw persoon te vestigen, drijven door Zijn hoofd talloze andere tafelnummers.

Om een Ober te verleiden, moet u tafelnummer-af zien te worden en dat vereist doorzettingsvermogen en vooral zelfbeheersing. De Ober staat, u zit. Een penibelere uitgangspositie voor het verleiden van een man is nauwelijks denkbaar. Hij heeft het druk, u heeft alle tijd, ook geen gunstig gegeven. U gaat op in een massa van klanten, hij is onderdeel van een select groepje van Obers.

Iedereen die een Ober wil verleiden, moet beseffen dat het glad ijs is. Een verleidingsnederlaag in de horeca is onomkeerbaar en totaal. U zult het etablissement verlaten om er nooit meer terug te keren en het zal tijd vergen om uw gevoel van eigenwaarde terug te krijgen.

Om een Ober te verleiden moet u niet te werk gaan zoals u dit gewoon bent te doen. Voor het verleiden van een Ober is het uitgangspunt namelijk niet dat u een vrouw bent en hij een man, maar u een klant en Hij een Ober. Het besef daarvan is niet alleen de sleutel tot succes, erin ligt ook het grote risico besloten dat bij het verleiden van een Ober altijd een rol speelt. Het verleiden van een Ober gaat over het gevaar van het (doen) vallen van een voetstuk.

Als u van uw opzet niet zelf het slachtoffer wilt worden, moet u afzien van pogingen onder de algemene status van klant uit te komen. Met u zelf te zijn - hoezeer u zich ook de moeite waard vindt - heeft u alleen uzelf, niet de Ober, en u loopt er als het u toch om de Ober is te doen, alleen maar gevaar mee. Stel u tevreden met de anonimiteit, wentel u in het klant zijn. Hier geldt meer dan op welk gebied dan ook het Franse adagium 'reculer pour mieux sauter'.

Klaag over de gebrachte consumpties, of maak er juist een compliment over, becommentarieer het volume van de muziek en win informatie in, bijvoorbeeld over een verbouwing die ophanden is. Doe dit koeltjes. Als Hij op uw vraag of de sigarettenautomaat soms is verplaatst, waagt voorzichtig te glimlachen, glimlach dan niet terug. Schroom ook niet Hem op zijn taken te wijzen, zo kunt u Hem vragen de asbak te legen. Schroom ook niet - als daar gegronde redenen voor zijn - eten terug te sturen.

Proef wijn en zeg dat deze wat u betreft wat koeler kan. Als u Spa rood heeft besteld en Hij brengt u Sourcy, zeg dan dat u daar niet om had gevraagd. Het doel van de hele operatie is dat u de Ober langzaamaan gaat laten opdraaien voor het hierboven beschreven grote risico dat aan het verleiden van een Ober is verbonden. Hij zal zijn nieuwsgierigheid naar u niet meer kunnen bedwingen. Op een dag zal Hij zich, wanhopig geworden, geheel uit eigen beweging van Zijn status als Ober willen ontdoen. Er kunnen maanden, misschien jaren overheen gaan maar de dag zal komen dat Hij zegt: 'Ik heet Henk.'

Dat is het moment waarop U kunt opstaan.

    • Daniela Hooghiemstra