Meerderheid van Haagse bevolking wil referendum

DEN HAAG, 10 JUNI. Een ruime meerderheid van de bevolking van Den Haag wil zich, net als Rotterdammers en Amsterdammers, in een referendum kunnen uitspreken over grote kwesties. Dit blijkt uit een enquête die is uitgevoerd in opdracht van de Haagsche Courant. Den Haag kent geen gemeentelijke verordening die een referendum toelaat, zoals in Rotterdam en Amsterdam. Ruim 85 procent van de Hagenaars vindt zo'n volksraadpleging een goede zaak, 8 procent is tegen en 6 procent heeft geen mening. Uit de steekproef van de krant blijkt verder dat bijna de helft van de ondervraagde Hagenaars tegen de opdeling van Den Haag zou zijn ter vorming van een stadsprovincie Haaglanden. Tegenstander is 46 procent, 20 procent is voorstander en 34 procent weet het niet. Overigens denkt het Haagse gemeentebestuur weliswaar aan de vorming van een stadsprovincie maar is een opsplitsing van de stad nog niet aan de orde. In Amsterdam en in Rotterdam werd een dergelijke opdeling van de stad ten behoeve van een stadsprovincie afgewezen door een overgrote meerderheid van 93 en 86 procent.