Limburg: kosten van Maaskades 155 mln

MAASTRICHT, 10 JUNI. De aanleg van kades langs de Maas in Limburg gaat geen 200 miljoen gulken kosten, zoals eerder begroot, maar circa 155 miljoen gulden. Dat heeft een nadere berekening aangetoond. Een afwijking naar boven of naar beneden van twintig procent is evenwel nog mogelijk, zo heeft de Limburgse gedeputeerde dr. J. Schrijen (VVD) gisteren in een vergadering van een Statencommissie meegedeeld. De rijksoverheid heeft na de overstromingen van de Maas, begin dit jaar, 100 miljoen gulden toegezegd voor de aanleg van de waterkering langs de Maas. De Limburgse Statenfracties staan er echter op dat het rijk de volledige kosten voor de kades vergoedt. Volgende week gaat een delegatie van het Limburgs provinciebestuur opnieuw overleggen met minister Jorritsma (verkeer en waterstaat).