Kritiek auto-organisaties op plan 'vrije' vluchtstrook

ROTTERDAM, 10 JUNI. Het plan van minister Jorritsma (verkeer) om de vluchtstrook bij files open te stellen voor verkeer stuit op grote bezwaren bij ANWB en Veilig Verkeer Nederland.

De ANWB is bang dat het experiment de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Jorritsma stelde gisteren in haar tweede 'file-brief' voor te onderzoeken onder welke voorwaarden experimenten met de vluchtstrook mogelijk zijn.

“De vluchtstrook is een essentieel onderdeel van het wegmeubiliair en geen overbodige luxe”, zegt ANWB-directeur P. Nouwen. Hij vreest dat hulpdiensten en de wegenwacht hun werk niet meer kunnen doen als normaal verkeer bezit neemt van de vluchtstrook.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) noemt het voorstel van Jorritsma “een lapmiddel”. In de strijd om de files pleit de vereniging voor andere oplossingen: het verbeteren van rijgedrag door langzaam rijden te stimuleren, strengere regels voor het invoegen op de snelweg en meer informatiepanelen boven de rijbaan.

Ook voor de ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland, gaan de voorstellen niet ver genoeg. Directeur K. Noordzij vindt dat de vluchtstrook alleen toegankelijk moet zijn voor vrachtverkeer, omdat die de meeste schade ondervindt van files. De directeur dringt verder aan op het versneld oplossen van de knelpunten in de infrastructuur.

Uit gegevens van het CBS blijkt dat in 1994 dertien verkeersongelukken op de vluchtstrook plaats vonden, waarbij zes mensen om leven kwamen en 43 gewond raakten. De cijfers voor 1993 verschillen weinig. Toen raakten 32 personen gewond en verongelukten er zes.

De verkeerspolitie in Driebergen heeft nog geen officieel standpunt. Filemelder R. van Rees vindt dat niet mag worden getornd aan de vluchtstrook. “Hulpdiensten moeten bij calamiteiten hun werk kunnen blijven doen. En niet door ander verkeer worden gehinderd.” Van Rees denkt dat meer rijbanen een betere oplossing zijn voor het fileprobleem.

Minister Jorritsma heeft aangekondigd dat ze nog met de hulpdiensten waaronder politie, brandweer en ambulance zal overleggen voordat ze tot openstelling van de strook besluit.