Kok: stadsprovincie komt er, met andere opdeling Rotterdam

DEN HAAG, 10 JUNI. Het kabinet gaat op zoek naar een “andere vorm van opdeling” van Rotterdam, nu de stadsbewoners woensdag per referendum de voorgestelde opsplitsing in tien deelgemeenten heeft afgewezen. Dat heeft minister-president Kok gisteren verklaard na afloop van de ministerraad.

Het kabinet houdt vast aan de vorming van een stadsprovincie in de regio rond Rotterdam. Schaalvergroting blijft daarbij het uitgangspunt, maar het kabinet wil wel tegemoet komen aan de bezwaren van de bevolking tegen de opsplitsing van hun stad. Van de Rotterdammers die woensdag naar de stembus gingen, stemde 86 procent tegen het voorstel waar de gemeenteraad mee akkoord was gegaan en waar de Tweede Kamer zich over had uitgesproken.

Kok zei gisteren de uitslag van het referendum wel degelijk serieus te nemen. Vooral de opkomst voor een dergelijk onderwerp (42 procent) was hem meegevallen.

Volgens Kok gaat het nu om een “andere vorm van opdeling”. De huidige 'lex specialis' voor de stadsprovincie Rotterdam is in elk geval van de baan. De bewindslieden van het ministerie van binnenlandse zaken zullen de Tweede Kamer verzoeken de behandeling van de plannen aan te houden tot na de zomer. Dan zullen zij ook hun alternatieve plan gereed hebben.

Kok wees er gisteren op dat de Rotterdammers niet het idee van een stadsprovincie hebben afgewezen, maar slechts de opdeling van hun stad. Net als het stadsbestuur van Amsterdam, meende de Rotterdamse gemeenteraad dat ene stadsprovincie slechts mogelijk zou zijn door opdeling van de belangrijkste gemeente daarin. De kleinere gemeenten zouden voor hun autonomie vrezen bij fusie met een ongedeeld Amsterdam of Rotterdam. In Amsterdam werd het gemeente-voornemen voor opsplitsing vorige maand met even vernietigende cijfers weggestemd.