KLM

Sinds kort levert de KLM een nieuwe bijdrage aan de verengelsing van Nederland door stationsreclame te maken in het Engels! Zo zien 21 miljoen potentiële klanten hun moedertaal door taalgenoten straal genegeerd. Er blijft hun geen andere keus als op hun beurt de anglofiele KLM te negeren, en te vliegen met een beleefde, dus buitenlandse maatschappij.

    • P.C. Paardekooper