Europese confrontatie over Europol dreigt

PARIJS, 10 JUNI. Premier Kok vreest dat het “heel moeilijk zal worden” op de komende Europese top in Cannes een confrontatie te vermijden over Europol. Nederland verzet zich hardnekking tegen het Franse voorstel in Cannes het Europol verdrag formeel goed te keuren en om later een beslissing te nemen over de controlerende rol van met name het Europese Hof op de in Den Haag gevestigde politieorganisatie.

Premier Kok zei dat gisteravond in Parijs na afloop van de ontmoeting van de regeringsleiders van de Europese Unie met het Franse staatshoofd, Jacques Chirac. Kok wees erop dat het Nederlandse parlement “zeer gearticuleerde opvattingen” heeft over de noodzaak om het Hof bij Europol te betrekken. Dat maakt de ruimte om over dit onderwerp te onderhandelen zeer klein.

Chirac gaf de Nederlandse premier te verstaan “het niet erg op prijs te zullen stellen” als over 14 dagen op de Europese top sommige landen, waaronder Nederland, bezwaar aantekenen tegen het Franse compromisvoorstel van gesplitste besluitvorming. Uit Chiracs betoog proefde Kok “nogal wat misverstanden” over het Nederlandse drugsbeleid.

Het drugsbeleid en Europol zijn formeel niet aan elkaar gebonden, maar volgens Kok legde Chirac gisteravond wel een relatie tussen beide onderwerpen. “Als je nu niet Europol wilt langs de lijnen zoals het Franse voorzitterschap het voorstelt, dan hou je ook een effectieve aanpak van de drugshandel tegen en op dat vlak is Nederland toch al geen voorloper in de ogen van Frankrijk”, zo gaf Kok een “milde” weergave van het betoog van Chirac.

Eerder deze week kreeg Nederland van de Benelux-partners steun. Ook Duitsland en de Scandinavische landen zouden op de Nederlandse lijn zitten. Kok zei dat de Benelux-ministers en hun Franse collega spoedig bij elkaar zullen komen in een poging alsnog uit de impasse te komen.

Diplomaten in Brussel hebben er een hard hoofd in dat dat zal lukken. Ze wijzen erop dat de grootste weerstand tegen het toekennen van een substantiële rol van het Europese Hof van Groot-Brittannië komt. “Major kan op dit punt op geen enkele manier bewegen. Dat zou het einde zijn van zijn politieke leven. Dus komt het Hof er niet aan te pas en zal Europol de komende jaren een gebrekkig bestaan lijden als Nederland geen compromissen wil sluiten”, aldus een diplomaat.