Dolle meidentroep met familiegeheim

Voorstelling: Broos door Stichting De Akteurs. Tekst en spel: Marnie Blok, Lieneke Le Roux, Maartje Nevejan, Leonoor Pauw, Adelheid Roosen; regie: George Groot en Frans Strijards. Gezien: 9/6 Theater a/h Spui Den Haag. Nog te zien aldaar: 10/6; 13 t/m 17/6 De Kleine Komedie Amsterdam.

Het 35-jarige huwelijksfeest van hun ouders staat voor de deur. De vijf zussen zijn bij elkaar gekomen om zich te beraden. Wordt het een dagje op een tjalk of bieden ze pa en ma een videoband met ingesproken teksten aan? Ziehier, het eerste conflict is een feit.

Broos heet de voorstelling. Broos is het ogenschijnlijk harmonieuze samenzijn van de zusters. De temperamenten lopen uiteen en ieder bevecht de eigen positie in het gezin, ook al zijn de zusters het nest allang ontvlogen. Nu ze voor de camera hun ouders toespreken (de videoband heeft uiteindelijk de voorkeur boven de tjalk) blijkt nog eens extra duidelijk hoe broos het evenwicht is dat zij zonder veel succes trachten te bewaren.

De feestelijk bedoelde toespraakjes ontaarden al gauw in woedeaanvallen, huilbuien en ontboezemingen over een familiegeheim. De spanningen lopen op, maar zijn even later voor een poosje onder het vloerkleed geveegd als de zusters, met het oog op de bollende buik van de jongste, ervaringen uitwisselen over hun bevallingen. Ze bieden tegen elkaar op: het ging heel vlot zegt de een, 'héérlijk' vond de ander het, waarna nummer drie bij wie het niet zo makkelijk ging in wanhoop uitroept: “Ik heb opeens het gevoel dat ik fout gebaard heb.”

Het behoort tot een van de leukere zinnetjes in een voorstelling die verder de meligheid van een dolle meidentroep heel dicht benadert. Hoewel er twee regisseurs aan te pas zijn gekomen, George Groot en Frans Strijards, hebben de bedenksters van Broos, de actrices Leonoor Pauw, Marnie Blok, Lieneke Le Roux, Maartje Nevejan en Adelheid Roosen, vrijelijk hun gang kunnen gaan onder het motto 'kijk ons eens lekker gek doen'. Al gaan ze op hun kop staan, de aanblik van de rommelige zwarte hond van Roosen die af en toe het podium komt opgeslungeld, doet mij meer plezier.

    • Noor Hellmann